Hankkeen rakennustekniikka ja ohjeet lupapäätöksestä loppukatselmukseen

Henkilöstö ja yhteystiedot täältä

Lomakkeet ja ohjeet saat suoraan aihealueittain täältä

Pientalojen ja pienien kohteiden ohjeet täältä
 

Rakennustyön valvonta poikkeusoloissa (korona) (pdf, 24 Kt)

Kun tarvitset lisätietoa, ne on ryhmitelty seuraavasti ja saat ne linkeistä:
 

 1. Rakennustekniikka ennen luvan hakemista: Ennen luvan hakemista ratkaistavat tekniset asiat, rakenne- ja talotekniikankeskeisimmät lähtötiedot, suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokkien perusteet ja ilmoitettavat suunnittelijat
   
 2. Ennen rakentamista valmistelevien töiden aloitusta
   
 3. Rakenne- ja talotekniikan Suunnittelijat, suunnitelmat, ohjeet ja tulkinnat
   
 4. Työnjohtajat
   
 5. Tarkastusasiakirjat
   
 6. Aloituskokous ja talotekniikan aloituskokous
   
 7. Rakennustyön aikaiset katselmukset ja työmaakäynnit
   
 8. Rakennuksen käyttöönotto ja loppukatselmus
   
 9. Pientalot ja pienet kohteet
   
 10. Rakenne- ja talotekniikan muutosluvat 
   
 11.  Kosteudenhallinta rakennushankkeissa
   
 12. Muu ohjeistus