Rakennusvalvonnan ohjeet A-Ö

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Aidat, aitaukset ja tukimuurit (pdf)

Asemakaavan peittopinta-ala (pdf)

Asuinrakennusten aputilojen mitoitusohje - pienten asuntojen yhteistilat (pdf, 129 Kt)

Energiaselvitys = Energiatehokkuuden osoittaminen (doc, 58 Kt)

Erityismenettely Espoossa (pdf, 317 Kt)

Erityisryhmien asuinrakennusten suunnittelu (pdf, 285 Kt)

HSY:n vesi- ja jätehuollon putkien ja rakenteiden läheisyydessä työskentely (pdf, 1702 Kt)

Pientalojen esteettömyys - RTY:n tietokortti pientalojen esteettömyyteen

Ilmalämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittaminen (pdf)

Julkisivujen korjaaminen ja muuttaminen (pdf, 249 Kt)

Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla

Kaupunkikuvatoimikunnan lausunto, esittelymateriaali ja ennakkokannanotto (pdf, 130 Kt)

Kiinteistön jätehuolto, jätesuojat (pdf)

Kosteudenhallinta Espoossa (pdf, 287 Kt)

KV- ja IV-suunnitelmat, tarkistuslista (pdf, 272 Kt)

Lautasantennit, ohje sijoittamisesta ja luvanvaraisuudesta (pdf, 264 Kt)

Lämmöneristysmääräykset

Maalämpökaivon poraus ja lämmönkeruuputkiston asentaminen (pdf)

Maanpäällinen louhinta (pdf, 264 Kt)

Naapurien kuuleminen ja suostumus rakennushankkeessa ohje (pdf)

Neuvoja kiinteistöjen omatoimiseen meluntorjuntaan (pdf)

Pelastuslaitoksen ohje opastetaulun asentamiseksi

Pientalorakentamisen karikot

Pientalojen rakenne-, iv- ja kvv-suunnitelmien sähköinen toimitus (pdf)

Pilaantuneiden maiden huomioiminen rakentamisessa

Pintavesisuunnitelmat (pdf, 270 Kt)

Rakennesuunnitelmat (pdf, 272 Kt)

Rakennetekniikan katselmukset ja työmaakäynnit (pdf, 278 Kt)

Rakenne- ja talotekniikan korjaus- ja muutostyöt (pdf, 279 Kt)

Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset (pdf, 267 Kt)

Rakennustöiden aloittaminen ennen luvan lainvoimaisuutta (pdf)

Rakennuslupahakemuksen liiteaineiston toimittaminen sähköisesti

Rakentaminen metroradan läheisyydessä - HKL toimintaohje (pdf, 7724 Kt)

RAM - Leimausmenettelyllä hyväksyttävät rakennustyönaikaiset suunnitelmasta poikkeamiset 

Salaojasuunnitelmat (pdf, 264 Kt)

Selvitys rakennuspaikasta (pdf, 316 Kt)

Sosiaalipalvelutilojen palo- ja henkilöturvallisuus

Sähköiseen uudisrakennuslupahakemukseen tarvittavat asiakirjat (pdf, 329 Kt)

Taloteknisessä suunnittelussa ja rakentamisessa huomioon otettavia asioita

Teknisen toimikunnan esittelymateriaali (pdf, 282 Kt)

Tontin osoitenumerointi (pdf, 319 Kt)

Tulvaraja ja pientalo rakentaminen Espoossa (pdf)

Vaihtuvanäyttöiset led-taulut (pdf, 656 Kt)

Vajat ja autokatokset pientalotonteilla (pdf, 335 Kt)

Vastaavien pohjarakenne-, rakenne- ja talotekniikan suunnittelijoiden nimeäminen (pdf, 278 Kt)