Rakennusvalvonnan aukioloajat joulunaikaan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.11.2020 klo 10.29

Rakennusvalvontakeskus on suljettu 24.12.2020 - 6.1.2021 välisenä aikana.

Rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoiden ja rakennuslautakunnan tekemien päätösten julkipanolistat ovat nähtävillä internetsivuillamme espoo.fi/rava sekä teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa Otaniemessä, Tekniikantie 15, 2. kerros.

Byggnadstillsynscentralen har stängt 24.12.2020–6.1.2021.

Anslagslistorna över beslut som fattats av tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynscentralen och av byggnadsnämnden är framlagda på vår webbplats espoo.fi/rava samt hos teknik- och miljösektorns kundtjänst i Otnäs, Teknikvägen 15, 2 våningen.