Rakennusluvan suunnitteluasiakirjoja ja ennakkoneuvotteluja koskevat TOPTEN-käytännöt

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.12.2020 klo 9.05

Uutista päivitetty 18.3.2021 

Käyttöönotettuun kokonaisuuteen sisältyvät ennakkoneuvotteluiden asialistat, eri suunnittelualojen suunnitteluperusteet sekä pääpiirustusten sisältöohje. Eri suunnittelualojen suunnitteluperusteet korvaavat aiemmin käytössä olleet Espoon rakennusvalvonnan TEK-lomakkeet.

Nämä käytännöt koskevat vaativia ja poikkeuksellisen vaativia hankkeita pientaloja lukuun ottamatta. Kokonaisuus soveltuu kuitenkin hyvin myös pientalojen suunnittelun lähtötietojen hallintaan.

Alla olevat lomake-, ohje- ja korttilinkit ohjaavat pääosin kyseisille Topten-käytäntösivuille, joiden pääsivulle/sisällysluetteloon pääsee tästä.

Ennakkoneuvottelu 1 (ns. lupaprosessin aloituskokous)

Ennakkoneuvottelu keskittyy pääasiassa suunnittelun lähtötietoihin ja kaupunkikuvallisiin seikkoihin. Lisäksi käydään läpi myös suunnittelutehtävien vaativuusluokkiin mahdollisesti liittyviä kysymyksiä.

Pääsuunnittelija esittelee rakennussuunnittelun perusteet, rakennussuunnittelun tärkeimmät tekniset lähtöarvot sekä etukäteen ennakkoneuvottelu 1:n asialistaan nostamansa keskustelua vaativat asiat. Asialista toimii myös lupahakemukseen liitettävänä muistiona asioista, mitkä vaativat vielä huomiota.

Kaupunkikuvatoimikunta

Ennakkoneuvottelussa todetaan, tuleeko hanke edelleen esitellä Espoon rakennusvalvonnan kaupunkikuvatoimikunnalle. Siihen tarvittava esittelyaineisto laaditaan ennakkoneuvottelussa 1 käydyt keskustelut huomioiden.

Ennakkoneuvottelu 2 (tekninen ennakkoneuvottelu)

Mahdollisessa toisessa ennakkoneuvottelussa käsitellään erityisalojen suunnittelun perusteet sekä suunnittelijoiden etukäteen ennakkoneuvottelu 2:n asialistaan nostamat keskustelua vaativat asiat. Asialista toimii myös lupahakemukseen liitettävänä muistiona asioista, mitkä vaativat vielä huomiota.

Rakennusvalvonta arvioi teknisen ennakkoneuvottelun tarpeellista laajuutta ja toteutustapaa hankkeen vaativuuden, alustavien pääpiirustusten ja ennakkoon lupahakemukseen liitettyjen suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirjojen pohjalta. Jos rakennuspaikasta ei aiheudu erityisiä haasteita ja suunnitteluperusteet ovat selkeät asiakirjoissa, ei laajaa teknistä ennakkoneuvottelua yleensä tarvita. Poikkeuksellisen vaativat, erityisen haasteelliset tai vakiintuneista ratkaisuista poikkeavat suunnitteluratkaisut käsitellään myös Espoon rakennusvalvonnan teknisessä toimikunnassa.

Tätä vaihetta koskee erillinen nettisivu: Rakennustekniikka ennen lupaa.

Pääpiirustukset

  • Rakennuslupahakemukseen liitettävien pääpiirustusten ohje: Ohje ARK 11

Käyttöönotetun kokonaisuuden tarkempi esittely

Käyttöönotettu kokonaisuus on esitelty Topten-webinaarissa 24.9.2020. Webinaarin diaesitykset ja videotallenne löytyvät täältä.