Pienten asuntojen yhteistilat - TOPTEN-kortti ARK 02 A asuinrakennusten aputilojen mitoitusohje

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.10.2019 klo 11.55

Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat ovat laatineet 31.3.2010 yhteisen tulkinnan asuinrakennusten aputilojen mitoitusohjeeksi. Ohje ARK 02 A asuinrakennusten aputilojen mitoitusohje on hyväksytty 12.2.2018 myös yhdentoista suurimman kunnan rakennusvalvontojen yhteiseksi käytännöksi, ns. TOPTEN -kortiksi. Kortissa annetaan ohjeet asuinrakennuksen varastotilojen, kiinteistönhoidontilojen ja yhteistilojen mitoitukselle. Ohjeiden mukaisesti yhteistilat; pesula ja kuivatustilat, vapaa-ajantilat ja talosaunat sekä niiden mitoitus ovat suosituksia.

Asuntotuotannon muututtua pienasuntopainotteiseksi on rakennusvalvonta kiinnittänyt huomiota riittävien yhteistilojen toteuttamiseen. Rakennushankkeissa pyritään usein minimoimaan tilat siten, että yhteistiloina toteutetaan vain varastotilat. Kun asuntojakauma on hyvin pienasuntovaltainen ja asuinnoissa on niukasti neliöitä, on rakennusvalvonta huolestunut siitä, että lainsäädännön edellyttämien asumiseen liittyvien toimintojen tilantarpeet eivät toteudu riittävässä määrin. PKS-kortin suosituksen mukaan toteutettavia yhteistiloja olisivat pesulat ja kuivatustilat, kerhohuone ja talosaunat.

Espoon rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 28.6.2018, että ellei asemakaavasta muuta johdu, tulee TOPTEN rakennusvalvontojen laatimaa ohjekorttia ARK 02 A asuinrakennusten aputilojen mitoitusohje noudattaa yhteistilojen rakentamisen osalta pienasuntovaltaisissa rakennushankkeissa. Pienasuntovaltaisiksi katsotaan rakennushankkeet, joissa pääosa asunnoista on yksiöitä tai kaksioita. Ohjeen mukaisesta suositellusta mitoituksesta voi poiketa vain perustelluista syistä, ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tällöin esittää kokonaissuunnitelma asuntokokonaisuuden yhteistiloista.

Yhtenäiset käytännöt- ohjeet on julkaistu Rakennusvalvonta Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen sivustolla. Espoon rakennuslautakunta on kehottanut rakennusvalvontaa noudattamaan toiminnassaan yhtenäisiä käytäntöjä.