Rakennuslupa-asiakirjojen sähköinen arkistointi käyttöön

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.11.2017 klo 14.00

Espoon rakennusvalvonta siirtyy 1.12.2017 lupa-asiakirjojen paperisesta arkistoinnista yksinomaan asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen.

Kaikki rakennusvalvonnan luvat, eli rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluvat tulee jatkossa hakea Espoon kaupungin rakentamisen ja maankäytön sähköisen asiointipalvelun kautta. Lupien voimassaoloaikojen pidennyshakemukset, rakennusaikaiset muutokset (RAM) ja purkuilmoitukset tulee myös toimittaa ko. palvelun kautta. Paperisten hakemusasiakirjojen toimittaminen on edelleen mahdollista, mutta tällöin rakennusvalvonnan henkilökunta siirtää ne lisätyönä sähköiseen asiointipalveluun taksan mukaista maksua vastaan.

Sähköisten pääpiirustusten on oltava toimitettuna asiointipalveluun luvan myöntöhetkellä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää liitteiden selkeään nimeämiseen ja sisältötietojen oikeellisuuteen. Puutteet niissä hidastavat lupavalmistelua, erityissuunnitelmien käsittelyä, arkistointia ja tietopalvelua.

Lupapäätökset ja pääpiirustukset ovat saatavilla asiointipalvelussa

1.12.2017 tai sen jälkeen tehdyt lupapäätökset ja hyväksytyt pääpiirustukset leimataan sähköisesti, jonka jälkeen ne ovat hankkeen osapuolten saatavilla sähköisessä asiointipalvelussa pdf-tiedostoina, joita voi halutessaan tulostaa. Aiemman käytännön mukaisesti asiointipalveluun toimitettuja erityissuunnitelmia ei virallisteta leimaamalla.

Hankkeen valtuutetut osapuolet saavat päätöksen antamisesta asiointipalvelun sähköpostiherätteen. Päätös lähetetään edelleen paperisena niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet ja hankkeesta huomauttaneille. Huomautuksen tekijöille päätös voidaan toimittaa sähköpostiin, mikäli he niin haluavat.

Lupakäsittelyn aikana on varauduttava pyydettäessä toimittamaan paperisia asiakirjoja.

Espoon maankäytön ja rakentamisen sähköiseen asiointipalveluun pääset tästä linkistä.