Päätökset ja muutoksenhaku

Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunta on 4 vuodeksi kerrallaan valittu luottamusmieselin, joka ohjaa ja valvoo rakennustoimintaa. Sen alaisena toimii rakennusvalvontakeskus.

Rakennuslautakunnan kokoonpano ja kokoukset: Rakennuslautakunta
Rakennuslautakunnan esityslistat ja kokouspöytäkirjat: Rakennuslautakunnan kokoukset

Rakennusvalvontakeskus

Vs. rakennusvalvontajohtaja: Pasi Timo
Rakennuslupapäällikkö: Solja Mäkelä
Rakennepäällikkö: Kari Pajanne

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@espoo.fi