Maksut ja vakuudet

Rakennusvalvontataksa

Rakennusvalvonnan suorittamista tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä määräytyy luvan hakijalle tai toimenpiteen tekijälle maksuja kaupunginhallituksen hyväksymän rakennusvalvontataksan mukaisesti. Taksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia.

Taksan sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet on kerrottu rakennusvalvonnan taksassa.

Palvelutaksa

Tehtävistä tai toimepiteistä, jotka eivät varsinaisesti liity luvanvaraisen rakentamisen valvontaan, mutta joita rakennusvalvonta suorittaa asiakkaan tilauksesta peritään rakennusvalvonnan palvelutaksan mukaiset maksut.

Maksun määräytyminen edellyttää, että tarkastukset ja tehtävät on asiakas kirjallisesti pyytänyt tai että ne perustuvat asiakkaan ja kaupungin väliseen sopimukseen. Palvelutaksan veloituksiin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.