Luvan hakemiseen liittyvät lomakkkeet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kerrostalon esteettömyyden suunnittelu- ja tarkastuslomake (pdf, 232 Kt)

Sähköisen lupahakemuksen liitteeksi tarvittavat lomakkeet

Lisätietoa kuhunkin hankkeeseen tarvittavista liitteistä lupakäsittelijältä. 


Energiaselvitys = Energiatehokkuuden osoittaminen (doc)

Kaivulupahakemuksen liite-mittaussuunnitelma (doc)

Katukorkeusilmoituksen tilaaminen

Käyttöturvallisuus (pdf)

Maalämpökaivon etäisyydet (pdf)

Naapurin kuuleminen (pdf)
Naapurin suostumus (pdf, 164 Kt)

Pintavesisuunnitelma (pdf)

Pohjarakenteet (pdf, 185 Kt)
Kantavat rakenteet ja rakennusfysiikka (pdf, 192 Kt)
Ilmanvaihto (pdf, 144 Kt)
Vesi- ja viemärilaitteistot (pdf, 138 Kt)
Talotekniikan korjattavuus (pdf, 126 Kt)

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys (pdf, 262 Kt)

Rakennusrasitehakemus (pdf, 114 Kt)

Rakennustyön aloittamisoikeushakemus (pdf, 716 Kt)

Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet

Selvitys rakennuksen terveellisyydestä (Rakennuksen korjaus- tai muutostyö) 

Selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä (pdf, 120 Kt)
Selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä (docx, 42 Kt)

Suunnittelijoiden ilmoittaminen e-asiointipalvelun kautta (pdf)

Suunnittelijoiden esitys kelpoisuudesta eri suunnittelutehtäviin (lomakkeet 1, 3 ja 5)
Suunnittelijoiden koulutuksen ja työkokemuksen laskentataulukot (lomakkeet 2, 4 ja 6)

Vastaavan TATE-suunnittelijan tarkastusasiakirja (doc)
Pääsuunnittelijan yhteenveto (pdf, 140 Kt)
Suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuudet (pdf, 184 Kt)

Valtakirja rakennusvalvonnassa asiointia varten

Rakennuksen laajuustietojen korjaus (pdf, 100 Kt)

Muutokset lupakäsittelyvaihessa

RH1 - rakennushankeilmoitus (pdf, 194 Kt)
RH2 - huoneistotiedot (pdf, 577 Kt)
RK9 - ilmoitus rakennuksen poistumasta (pdf, 90 Kt)
RH5 - rakennusvaiheilmoitus (pdf, 88 Kt)

Suunnittelijoiden ilmoittaminen ja suostumus tehtävään (allekirjoitettava lomake) (pdf, 304 Kt)

Esteettömyyden suunnittelu- ja katselmuslomake rakennustyypeittäin

Pientalon esteettömyyden suunnittelu- ja tarkastuslomake (pdf, 155 Kt)
Rivitalon esteettömyyden suunnittelu- ja tarkastuslomake (pdf, 158 Kt)
Kerrostalon esteettömyyden suunnittelu- ja tarkastuslomake (pdf, 232 Kt)
Luhtitalon esteettömyyden suunnittelu- ja tarkastuslomake (pdf, 298 Kt)
Muiden kuin asumista palvelevien tilojen esteettömyyden suunnittelu- ja tarkastuslomake (pdf, 217 Kt)

Muualla verkossa:
HSY:n liittymis- ja käyttösopimuksen tilauslomake

Muut lupalomakkeet (paperinen luvan haku)

Lupahakemus (esim. rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupa)
Lupahakemus (esim. rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupa) (doc, 604 Kt)