Rakennustekniikka ennen lupaa

Lupavaiheen rakennustekniikan ohjaus ja ennakkoneuvottelut 1 ja 2

Ohjauksessa otetaan esille suunnittelun ja lopputuloksen kannalta tärkeimpiä rakennustekniikan asioita. Ohjauksen sujuvuus ja rakennusvalvonnan työnjako edellyttävät, että kussakin vaiheessa tarvittava tekninen aineisto on käytettävissä saman aikaisesti eli toimimme seuraavasti:  

Ennakkoneuvottelu 1 (lupaprosessin aloituskokous)

Tässä vaiheessa keskitytään merkittävimpiin rakennussuunnitteluun vaikuttaviin teknisiin asioihin:

  1. TOPTEN tulkintakortin ARK-OHJE06 sekä Espoon lisäohje avulla esitetään rakennussuunnittelun tärkeimmät tekniset lähtöarvot.
  2. Rajatapauksissa ja erityisissä kohteissa hanke voi tehdä jo tässä vaiheessa esitykset tarvittavista erityissuunnittelijoista ja tehtävien vaativuusluokista

Ennakkoneuvottelu 2 (tekninen ennakkoneuvottelu)

Tässä vaiheessa asiat tarkentuvat ja vaikuttavat lisäksi erityissuunnitteluun:  ​

  1. Hanke tekee esitykset suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokista, ilmoittaa tarvittavat erityissuunnittelijat ja osoittaa suunnittelijoiden hankekohtaiset kelpoisuudet
  2. Hanke toimittaa tarkemman teknisen aineiston sähköisesti.  
  3. Pääsuunnittelija ilmoittaa lupavalmistelijalle, kun kaikki tekninen aineisto on toimitettu ja tekninen käsittely voidaan aloittaa.
  4. Rakennusvalvonta tutustuu aineistoon ja arvioi neuvottelun tarpeen mm laajuuden, toteutustavan, rakennuspaikan, asiakirjojen ja alustavien pääpiirustusten pohjalta.
  5. Poikkeuksellisen vaativat (PV), erityisen haasteelliset tai vakiintuneista ratkaisuista poikkeavat asiat käsitellään yleensä myös Espoon rakennusvalvonnan teknisessä toimikunnassa.

Lupavaiheen rakennustekniikan ohjaus

  rakennusvalvonnan työnjako ja lisäohjeet.

Pksrava, rakentamisen yhteiset Topten-käytännöt ja ympäristöministeriön aineisto

Korjaus- ja muutostyöhankkeissa lisäksi:

  • Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta:  Lomake YL01
  • Selvitys rakennuksen terveellisyydestä:  Lomake YL06 sekä kuntoarvio, kuntotutkimus ja haitta-ainekartoitus
  • Selvitys rakennuksen turvallisuudesta: Lomake YL09

Espoon täydentävä aineisto: