Lupa-assistentin tehtävässä vuorovaikutustaidot ovat valttia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.5.2019 klo 10.30

Mitä kaikkea rakennusvalvonnassa tehdään ja kenen toimesta? Henkilöstöesittelyssä rakennusvalvonnan lupa-assistentti Sanna-Maria kertoo työstään ja mitä lupa-assistenttina toimiminen vaatii. 

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

  • Työpäiväni alkaa sähköpostien läpikäynnistä. Käyn läpi uudet kirjattavaksi tulleet luvat ja vastaan hakijoilta tai muilta hankkeen osallisilta tulleisiin sähköpostikyselyihin. Näiden jälkeen tarkistan, onko lupia valmiina päätettäväksi, teen naapurin kuulemisia ja muita lupakäsittelyyn liittyviä käsittelijää avustavia tehtäviä. Työpäivän kulku vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä lupien päätöspäivä. Päätöspäivinä, joita on viikossa kaksi, huolehditaan siitä, että luvat päätetään ajallaan. Lisäksi päivän mittaan saan puheluita ja muita yhteydenottoja asiakkailta heidän hankkeisiinsa liittyen. Varaan esimerkiksi asiakasaikoja lupakäsittelijöille ja neuvon naapurin kuulemisissa.

Miten päädyit nykyiseen työhösi?

  • Olen ollut kaupungilla töissä vuodesta 2000. Lupa-assistentin paikka tuli hakuun vuonna 2013 ja kiinnostuin paikasta heti. Minulla on vahva asiakaspalvelutausta ja tunsin rakennusvalvonnassa käytetyn paikkatietojen käsittelyohjelman. Päätin hakea ja sain paikan.

Millaisesta kokemuksesta tai osaamisesta koet olevan hyötyä tässä tehtävässä?

  • Asiakaspalvelu ja ylipäätään vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä. Tehtävässä työskennellään tiiviisti oman vastuualueen lupakäsittelijöiden kanssa tiiminä ja lisäksi työhön kuuluu paljon asiakaskohtaamisia, tosin lähinnä puhelimitse ja sähköisesti. Tietotekniset taidot on hyvä olla hallussa.

Mistä pidät eniten työssäsi?

  • Pidän siitä, että voin pitkälti aikatauluttaa omaa työtäni ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Päivät eivät ole keskenään samanlaisia ja joka päivä on mahdollisuus oppia jotain uutta. Ala menee vauhdilla eteenpäin esimerkiksi digitalisoitumisen johdosta, mikä on hyvä asia.

Mikä on haasteellisinta?

  • Jokainen lupahanke on omanlaisensa ja etenkin suuret tai muuten vaativat hankkeet edellyttävät assistentiltakin laajemman kokonaisuuden hahmottamista ja erityistä tarkkuutta.

Vinkkisi samanlaisesta työstä kiinnostuneille?

  • Assistentin työ koostuu useista erilaisista tehtävistä ja on erityisen tärkeä toimia yhteistyössä lupakäsittelijän kanssa ja tukea päätöksentekoa. Assistentti on viranhaltijan ”toiset silmät”. Tämä vaatii yhteistyökykyä ja taitoa toimia erilaisten ihmisten kanssa sekä kykyä itsenäiseen tarkkuutta vaativaan työhön. Tässä työssä tulee olla avoin uusille asioille ja muutoksille, sillä toimintatavat ja ohjelmat kehittyvät jatkuvasti. On myös tärkeää olla intoa kehittää omaa osaamista.