Espoon kaupungin rakennusjärjestys

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön totteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. Rakennusjärjestyksestä on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:ssä.

Pdf-tiedosto Espoon kaupungin rakennusjärjestyksestä.

Rakennusjärjestyksen liitteet:

1. Kartta tärkeistä pohjavesialueista

2. Kartta kansallispuistoista, kansallispuistoihin rajoittuvista alueista ja saaristoalueista

3. Kartta lentomelualueista ja suositus melun torjunnasta

4. Kartta valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä

5. Tulvariskialuekartta

6. Tapiola - Vanhojen asuntoalueiden hoidon ja korjauksen suuntaviivat