Perustusten kiviainekset

 
 Poikkileikkauskuva perustusten kiviainekset

  1. Rakennuspaikan perusmaa
  2. Kantavaa mursketta tai kapillaarikatkokiviainesta; olosuhteiden mukaisesti
  3. Karkeatäytettä, välpättyä karkeatäytettä tai hienotäytettä, valinta kerrospaksuuden mukaan. Seulottua hienotäytettä viemäri- ja vesijohtoputkien suojatäyttöihin
  4. Kapillaarikatkokiviainesta katkaisemaan veden nousu rakenteisiin, täyttöpaksuus suurempi kuin tuotteen mitattu kapillaarinen nousukorkeus
  5. Salaojakiviainesta, RIL II tai sepeliä 5...8/16 mm
  6. Hienotäytettä
  7. Kivituhkaa tai seulottua soraa alustan tasaukseen
  8. Sepeliä, mukulakiviä tai someroa
  9. Tuuletusputkisto
  10. Salaojaputkisto

(Lähde: Lohja Rudus)