Rakentaminen ja maaperä

Kunnat velvoitetaan erinäisillä säännöksillä ja määräyksillä selvittämään riittävässä määrin maaperän laadun niillä alueilla, joihin kaavoitus ja rakennustoiminta kohdistuu. Näistä kunnan kokoamista ja tekemistä maaperätutkimuksista on myös hyötyä pienrakentajille, niin tontin ostamis- kuin esisuunnitteluvaiheessakin.

Geotekniikkayksikkö on laatinut maaperäkartat koko Espoon alueelta, joista rakentaja saa tietoa tontin maaperästä sekä rakennettavuudesta.

Pientalon perustaminen on suhteellisen ongelmatonta kalliolle, moreenille tai tiiviille kitkamaalle rakennettaessa. Ongelmat esiintyvät tavallisesti pehmeikköolosuhteissa, jotka Espoossa ovat yleensä savikkoja. Sisäasiainministeriön rakennusmääräyskokoelman mukaan rakennuspohjan laatu on selvitettävä yleensä ennakolta jokaisen luvanvaraisen rakennushankkeen yhteydessä.

Perustamistapa voidaan määritellä luotettavasti ainoastaan kunnollisen pohjatutkimuksen ja sen perusteella tehdyn geoteknillisen suunnitelman perusteella.

Perustamistavan valintaan vaikuttaa maaperän laatu ja sen kuormituksen suuruus.