Julkaisut ja ohjelmat

Geotekniikkayksikkö on laatinut joukon julkaisuja ja niitä voi tiedustella asiakaspalvelusta.

 • Sulfidisavitutkimukset Espoossa - tulosten koonti ja vertailu tavanomaisiin
  maanäytetutkimustuloksiin, opinnäytetyö, 1801/GT 
 • PKTO-14 Putkikaivantojen tuentaohje, 1401/GT
  (Voit ladata aineiston alla olevasta linkistä)
 • Talonrakentamisen maatöiden mallityöselitys, 0701/GT
 • Geotekniikkayksikön laatujärjestelmä, 9705/GT
 • Putkikaivantojen tuentaohje, 9704/GT
 • Taloudellista ja turvallista rakentamista, 9703/GT
 • Talonrakennuskohteiden pohjarakennuskustannukset Espoossa, 9702/GT
 • Pohjarakentamisen kustannukset Espoossa, 9701/GT
 • Kalliorakentamisen kustannukset Espoossa, 9201/GEO
 • Maarakenteiden laadunvarmistusohjeet, 9001/GEO
 • Kalkkipilariohjeet KPO-86, 8602/GEO
 • Maaperä- ja rakennettavuuskartasto 1:10 000, GEO10M

Geotekniikkayksikkö on laatinut joitakin alaan liittyviä tietokoneohjelmia, joita voit ladata.

 1. Syvästabiloinnin mitoitusohjelma ( .xls - ohjelma, aineiston koko on 3567 kt.)
 2. Syvästabiloinnin yleis- ja koulutusinformaatio (.ppt-esitys, aineiston koko on 3597 kt. )

Lähetä sähköpostilla yhteystietosi Emma Niemeläiselle (etunimi.sukunimi@espoo.fi), niin informoimme sinua päivityksistä yms.