Asiointi- ja asiakaspalvelu

Saatavilla on tietoa kaupungin alueella suoritetuista pohjatutkimuksista ja pohjavesiolosuhteista sekä tietoa perustamistavoista ja varautumisesta radonin esiintymiseen.

Aineistot on saatavilla (maksullinen palvelu) Espoon kaupungin eCity-palvelusta (Pohjanpoika).

Asiakkaille on tarjolla karttaote, mikä sisältää (peruspaketti)

  • maaperäkartan
  • pohjatutkimuskartan
  • kantakartan
  • kuvatiedostoon tulostetut diagrammit

 

Rajatulta alueelta on saatavilla myös

  • kairausdiagrammeja
  • näyte- ja siipikairaustietoja
  • digitaalisia kairaustiedostoja
  • pohjavesitietoja
  • radontietoja

Alustavan käsityksen maaperäolosuhteista saa 1:10 000 maaperäkartasta Espoon karttapalvelusta (Valitse kartalla näkyvät tiedot - Karttoja - Maaperäkartta).

Geotekniikkayksikkö tekee maaperätutkimuksia vain kaupungin omiin kohteisiin. Tietoa pohjatutkimusta tekevistä yrityksistä saa SKOL ry:n sivuilta.

Maalämpökaivot

Geotekniikkayksikkö ylläpitää tietoja Espoon maanalaisista tiloista ja maalämpökaivoista. Toteutetun maalämpökaivon porausraportti toimitetaan geotekniikkayksikön asiakaspalveluun. Porausraporttilomake on haettavissa tämän sivun alareunassa olevasta linkistä. Porausraportin palauttaminen ei edellytä henkilökohtaista käyntiä Kaupunkitekniikan keskuksessa. Porausraportin voi palauttaa geotekniikkayksikköön postitse tai sähköpostitse lomakkeen alalaidassa olevaan osoitteeseen.