Asiointi- ja asiakaspalvelu

Saatavilla on tietoa kaupungin alueella suoritetuista pohjatutkimuksista ja pohjavesiolosuhteista sekä tietoa perustamistavoista ja varautumisesta radonin esiintymiseen.

Aineistot on saatavilla Espoon kaupungin eCity-palvelusta (Pohjanpoika).

Asiakkaille on tarjolla karttaote, mikä sisältää (peruspaketti)

  • maaperäkartan
  • pohjatutkimuskartan
  • kantakartan
  • kuvatiedostoon tulostetut diagrammit

 

Rajatulta alueelta on saatavilla myös

  • kairausdiagrammeja
  • näyte- ja siipikairaustietoja
  • digitaalisia kairaustiedostoja
  • pohjavesitietoja
  • radontietoja

Alustavan käsityksen maaperäolosuhteista saa 1:10 000 maaperäkartasta, joka on katsottavissa ja tulostettavissa internetin karttapalvelimella

Geotekniikkayksikkö tekee maaperätutkimuksia vain kaupungin omiin kohteisiin. Tietoa pohjatutkimusta tekevistä yrityksistä SKOL ry:n sivuilta.

Maalämpökaivot

Geotekniikkayksikkö ylläpitää tietoja Espoon maanalaisista tiloista ja maalämpökaivoista. Toteutetun maalämpökaivon porausraportti toimitetaan geotekniikkayksikön asiakaspalveluun. Porausraporttilomake on haettavissa tämän sivun alareunassa olevasta linkistä. Porausraportin palauttaminen ei edellytä henkilökohtaista käyntiä Kaupunkitekniikan keskuksessa. Porausraportin voi palauttaa geotekniikkayksikköön postitse tai sähköpostitse lomakkeen alalaidassa olevaan osoitteeseen.