Maaperätiedot

Geotekniikkayksikön kairakone ja kuljetusauto.

Geotekniikkayksikkö on koonnut noin 50 vuoden aikana tietoja maaperästä, muun muassa tiedot noin 280000 yksittäisestä kairauksesta. Saatavilla on pohjatutkimus- ja pohjavesitietoja, maaperä-, kallioperä- ja rakennettavuuskarttoja, kustannustietoja sekä tietoa erilaisista perustamistavoista. Maaperätekijät tulisi ottaa huomioon yhtenä kustannuksiin vaikuttavana tekijänä jo tonttia ostettaessa tai viimeistään siinä vaiheessa kun rakennusta sijoitetaan tontille ja rakennuksen perustamistapaa selvitetään.  Lisäksi annetaan tietoa radonin huomioimisesta rakentamisessa.

Pohjatutkimustietoja ja rakennettavuus- ja maaperäkartan voi ostaa  Espoon kaupungin eCity-palvelusta (Pohjanpoika). Yksikön henkilökunta opastaa tarvittaessa palvelun käytössä.

Ajantasaisia pohjavesitietoja voi pyytää geotekniikkayksikön asiakaspalvelusta (geo@espoo.fi).