Maaperätiedot

Geotekniikkayksikön kairakone ja kuljetusauto

Geotekniikkayksikkö on koonnut n. 50 vuoden aikana tietoja maaperästä, mm. tiedot noin 260 000 yksittäisestä kairauksesta. Tutkimustiedot ovat vapaasti espoolaisten rakentajien käytettävissä. Saatavilla on pohjatutkimus- ja pohjavesitietoja, maaperä-, kallioperä- ja rakennettavuuskarttoja, kustannustietoja sekä tietoa erilaisista perustamistavoista.

Omakotirakentaja saa alustavaa tietoa tontin maaperästä geotekniikkayksikön asiakaspalvelusta. Saatavilla on tietoa kaupungin alueella suoritetuista pohjatutkimuksista ja pohjavesiolosuhteista. Lisäksi annetaan tietoa perustamistavoista ja varautumisesta radonin esiintymiseen. Maaperätekijät tulisi ottaa huomioon yhtenä kustannuksiin vaikuttavana tekijänä jo tonttia ostettaessa tai viimeistään siinä vaiheessa kun rakennusta sijoitetaan tontille ja rakennuksen perustamistapaa selvitetään.

Yksikön tuotteita on saatavilla  Espoon kaupungin eCity-palvelusta (Pohjanpoika). Yksikön henkilökunta opastaa tarvittaessa tuotteidensa käytössä.