Tietoja asemakaavoista ja rakennuskielloista

Kaupunkimittauksesta saa tietoja alueen asemakaavoista, rakennuskielloista, voimassa olevan asemakaavan mukaisista kaavamääräyksistä ja asemakaavan sallimasta rakennusoikeudesta. Tarvittaessa kaavoitustilanteesta ja rakennuskiellosta annetaan kirjallinen kaavoitustilannetodistus.

Karttatilaukset kaupunkimittauksen asikaspalvelusta puh. 09 816 25500

Lisätietoja:  puh. 043 8257086