Kaupunkimittauksen asiakaspalvelu

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta saa tietoa ja opastusta asemakaavoitukseen, kiinteistönmuodostuksen ja kiinteistökauppaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi voi tilata mm. seuraavia tuotteita tai palveluja:

 • Erilaisia kartta-aineistoja Espoon alueelta, kuten kantakartta ja opaskartta
 • Otteita asemakaavoista ja asemakaavamääräyksistä
 • Rakennuslupakartan ja naapuriluettelon
 • Tontin lohkomistoimituksen tai ja rasitetoimituksen
 • Tonttijaonmuutoksen
 • Rakennuksen paikan maastoon merkinnän tai rakennuksen sijaintikatselmuksen
 • Aidan paikan merkinnän tai rajamerkin osoituksen
 • Kiintopisteiden tietoja
 • Kiinteistörekisteriotteen, lainhuutotodistuksen tai rasitustodistuksen koko Suomen alueelta

Numeeriset aineistot, kartankäyttöluvat ja erikoiskartat voi tilata osoitteesta karttatilaus@espoo.fi

Kaupunkimittauksen asiakaspalvelun yhteydessä toimii myös maanalaisten johtojen tietopalvelu, josta saa maksutta johtoselvityksiä erilaisia tarkoituksia varten. Johtoselvitys vaatii asiakkaan käynnin johtotietopalvelussa