Kaupunkimittauksen asiakaspalvelu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta saa tietoa ja opastusta asemakaavoitukseen, kiinteistönmuodostuksen ja kiinteistökauppaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi voi tilata mm. seuraavia tuotteita tai palveluja:

- Erilaisia kartta-aineistoja Espoon alueelta, kuten kantakartta ja opaskartta

- Otteita asemakaavoista ja asemakaavamääräyksistä

- Rakennuslupakartan ja naapuriluettelon

- Tontin lohkomistoimituksen tai ja rasitetoimituksen

- Tonttijaon tai tonttijaon muutoksen

- Rakennuksen paikan maastoon merkinnän tai rakennuksen sijaintikatselmuksen

- Aidan paikan merkinnän tai rajamerkin osoituksen

- Kiinteistörekisteriotteen, lainhuutotodistuksen tai rasitustodistuksen koko Suomen alueelta

Numeeriset aineistot, kartankäyttöluvat ja erikoiskartat voi tilata osoitteesta karttatilaus@espoo.fi