Kartta-aineistot

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoossa on käytössä GK25- tasokoordinaattijärjestelmä ja N2000- korkeusjärjestelmä.

Lisätietoja:
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Osta kartta verkosta 

Kaavan pohjakartan (kantakartan) voi ostaa netin kautta. Osoitteesta arska.espoo.fi/ voit ostaa kantakartan dwg, tif ja pdf-muodoissa osoitettuasi haluamasi aluerajauksen kartalla. Palvelu toimii suomalaisten verkkopankkien tunnuksilla.

Samasta kauppapaikasta löytyvät pohjatutkimus- ja maaperätiedot ja rakennuspiirustukset.

Nettipalvelu on helppokäyttöinen, mutta tarvittaessa saat opastusta ja apua meiltä.

Tervetuloa ostoksille!

Kantakartta

Kantakartassa on esitettynä kaikki suunnittelulle ja rakentamiselle tärkeät elementit, mm. kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, maastokuviot, vesistöt sekä korkeustiedot. Aineisto on saatavissa nimellismittakaavoissa 1:2000 ja 1:4000 koko kaupungin alueelta, sekä 1:1000 koko asemakaavoitetulta alueelta. Nimellismittakaava kuvaa tässä aineiston tuotantotarkkuutta. Aineisto on samannäköistä koko kaupungin alueella. Aineisto on saatavissa  vektorimuotoisena koko kaupungin alueelta. Tiedostomuodot ovat  DXF, DGN, DWG tai MapInfo-formaatti; WMS- ja WFS -rajapintapalvelut.
Kantakartta

Johtokartta

Johtokartta on x,y-sijaintitarkka yhdistelmäkartta maanalaisista putkista ja johdoista. Aineisto saatavana koko kaupungista. Korkeustarkkuus aineistossa vaihtelee, vanhoista kartoituksista korkeustieto on saattanut kokonaan puuttua.
Johtokartta

Virasto- ja osoitekartta

Virastokartta on 1:5000 mittakaavainen sijaintitarkka yleinen maastokartta.

Virastokarttaa on saatavissa vektorimuodossa. Tiedostomuodot kuten kantakartalla. Vektoriaineisto voidaan tarvittaessa myös rasteroida. Osoitekartan tietosisältö on suppeampi kuin virastokartan.
Virasto- ja osoitekartta

Opaskartta

Opaskartassa on yksityiskohtia karsittu ja yleistetty painottaen katuverkon, nimistön, ja osoitteiden merkitystä. Kartta käsittää myös Kauniaisten alueen. Opaskarttaa on saatavissa numeerisena vektori- tai rasterimuodossa. Opaskartan paperitulosteen 1:20000 voi tilata kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta. Ajantasallapito on jatkuvaa. Aineistoa käytetään myös matkailu-, latu- ym. karttojen sekä opastaulujen valmistukseen.
Opaskartta

Ajantasa-asemakaava

Ajantasa-asemakaava kuvaa voimassa olevat kaavamerkinnät. Ajantasa-asemakaava on saatavissa rasterimuodossa sekä sopimuksen mukaan osittain vektorimuodossa. Kaavamerkinnät tulee selvittää kyseisen kaavan kaavamääräyksistä.
Ajantasa-asemakaava
 

Kartta-aineistot ovat osin maksullisia ja niiden toimittamisesta asiakaspalvelun kautta peritään maksu.

Osa kartta-aineistoista on katseltavissa selaimella toimivassa karttapalvelussa osoitteessa https://kartat.espoo.fi

Lisätietoja aineistoista ja rajapinnoista osoitteessa http://kartat.espoo.fi/paikkatieto

Aineistoja on saatavissa myös WMS- ja WFS- rajapintojen kautta. Rajapinnoissa on runsaasti avointa dataa.

Liitetiedostot