Kartta-aineistot

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Koordinaattijärjestelmä

Espoo otti yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa uudet järjestelmät
(GK25 ja N2000) käyttöön 1.12.2012 alkaen.

Lisätietoja:
Koordinaattiuudistus

KantakarttaKantakartta.jpg

Kantakartassa on esitettynä kaikki suunnittelulle ja rakentamiselle tärkeät elementit, mm. kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, maastokuviot, vesistöt sekä korkeustiedot. Aineisto on saatavissa kopioina mittakaavoissa 1:2000 ja 1:4000 koko kaupungin alueelta, sekä 1:1000 koko asemakaavoitetulta alueelta. Vektorimuotoisena aineisto on saatavissa koko kaupungin alueelta. Tiedostomuodot XCity-, Fingis-siirtotiedosto, DXF, DGN, DWG tai MapInfo-formaatti; WMS- ja WFS -rajapintapalvelut.


 

JohtokarttaJohtokartta.jpg

Johtokartta on sijaintitarkka yhdistelmäkartta maanalaisista putkista ja johdoista. Aineisto saatavana koko kaupungista.

 

Virasto- ja osoitekarttaVirastokartta.jpg

Virastokartta on 1:5000 mittakaavainen sijaintitarkka yleinen maastokartta.

Virastokarttaa on saatavissa vektorimuodossa. Tiedostomuodot kuten kantakartalla. Vektoriaineisto voidaan tarvittaessa myös rasteroida.

Osoitekartan tietosisältö on suppeampi kuin virastokartan. 

OpaskarttaOpaskartta.jpg

Opaskartassa on yksityiskohtia karsittu ja yleistetty painottaen katuverkon, nimistön, ja osoitteiden merkitystä. Kartta käsittää myös Kauniaisten alueen. Opaskarttaa on saatavissa numeerisena vektori- tai rasterimuodossa. Opaskartan paperitulosteen 1:20000 voi tilata kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta. Ajantasallapito on jatkuvaa.Aineistoa käytetään myös matkailu-, latu- ym. karttojen sekä opastaulujen valmistukseen.

 

Ajantasa-asemakaavaAjantasa-asemakaava.jpg

Ajantasa-asemakaava kuvaa voimassa olevat kaavamerkinnät. Ajantasa-asemakaava on saatavissa pdf/paperitulosteena ja rasterimuodossa sekä sopimuksen mukaan osittain vektorimuodossa. Kaavamerkinnät tulee selvittää kyseisen kaavan kaavamääräyksistä. 

Kartta-aineistot ovat pääosin maksullisia. 

Osa kartta-aineistoista on katseltavissa osoitteessa https://kartat.espoo.fi

Lisätietoja aineistoista ja rajapinnoista osoitteessa http://kartat.espoo.fi/paikkatieto

Aineistoja on saatavissa myös WMS- ja WFS- rajapintojen kautta.

Liitetiedostot