Hävinnyt rajamerkki

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai tonttien välisen rajan paikasta on riitaa tai epäselvyyttä, voidaan tontinomistajan kirjallisesta hakemuksesta tehdä rajanmäärääminen. Raja määrätään toimituksessa, joka kestää noin 2 kk ja maksaa 650 € sisältäen 2 rajamerkkiä. Seuraavat rajamerkit maksavat 100 €/kappale.  

Jos rajan paikasta ei ole naapureiden kesken riitaa eikä rajaa haluta virallisesti uudelleen maastoon merkitä, voi maanomistaja tilata rajan paikan osoittamisen.  

Lisätietoja rajanmääräämisestä: puh. 09 816 25500 tai kaupunkimittaus@espoo.fi 

Tee hakemus verkossa