Siirtokelpoiset koulurakennukset tuovat joustoa tilaverkkosuunnitteluun

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.9.2020 klo 15.26

Kuluneen kesän aikana Espooseen valmistui kolme uutta niin kutsuttua siirtokelpoista koulu- ja päiväkotirakennusta, joita ovat Laaksolahdessa sijaitseva Jupperin koulu, Kauklahdesta Auroran koulun viereen siirretty Träskändan päiväkoti sekä Kauklahteen noussut Lasinpuhaltajan päiväkoti.

Viimeisten viiden vuoden aikana siirtokelpoisia koulurakennuksia on rakennettu useita eri puolille Espoota. Siirtokelpoisten rakennusten etuja ovat niiden nopea kuljettaminen tontille sekä verrattain lyhyt rakennusaika. Ne vastaavat myös koulu- ja päiväkodeille asetettuihin lainmukaisiin vaatimuksiin esteettömyyden, WC-tilojen ja ilmanvaihdon osalta. Lisäksi siirtokelpoiset rakennukset ovat yleensä vuokrattavia kohteita, jolloin rakennus palautuu sen omistajalle vuokra-ajan päätyttyä. Muun muassa näiden ominaisuuksien vuoksi siirtokelpoiset koulut tuovat joustavuutta kaupungin tilaverkkosuunnitteluun.

Siirtokelpoisetkin vaativat rakennusluvat

Vaikka siirtokelpoinen koulurakennus nouseekin tontille verrattain nopeasti, se vaatii muiden rakennusten tavoin rakennusluvan. Näidenkin hankinnassa huomioidaan rakennusluvan hakemiseen ja käsittelyyn tarvittava aika. Espoossa pyritään siihen, että siirtokelpoisilla rakennuksilla ratkaistaan vain sellaisia määräaikaisia tilatarpeita, joiden odotettavissa oleva kesto on vähintään viisi vuotta. Lyhytaikaisissa tilatarpeissa pyritään höydyntämään olemassa olevia tiloja. Ensisijaisina väistötiloina koululaisille käytetäänkin valmiita, vapaita koulutiloja.

Koulut kuntoon -ohjelmalla terveellisiä tiloja lapsille

Siirtokelpoiset rakennukset suunnitellaan yleensä pitkäikäisiksi ja ne kestävät useammankin siirron. Tyypillinen käyttöikä on 10-20 vuotta, mutta ne voidaan suunnitella ja toteuttaa myös pysyvien rakennusten mukaisesti. Osasta siirtokelpoisia rakennuksia saattaa tullakin vuosien mittaan kiinteä osa kaupungin toimitilaverkkoa.

Siirtokelpoiset rakennukset vastaavat Espoon kaupungin kuluvan valtuustokauden Koulut kuntoon -ohjelman tavoitteisiin. Ohjelmalla tavoitellaan terveellisiä ja turvallisia koulu- ja päiväkotitiloja kaikkein pienimmille kuntalaisille.

Kuva: Jupperin toinen siirtokelpoinen koulurakennus valmistui kesällä 2020.