Meritorin koulussa alkaa peruskorjaus vuoden 2019 alussa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.5.2018 klo 15.38

Meritorin koulurakennuksen peruskorjauksen suunnittelu on alkanut, ja tulevat työt ovat niin laajoja, että koulu siirtyy väistötiloihin korjauksen ajaksi. Hankkeen aikataulu on seuraava:

  • suunnittelu 1.4.-30.11.2018
  • urakkahankinta 1.12.2018-28.2.2019
  • väistöön siirtyminen 7.1.2019
  • korjausrakentaminen alkaa 1.3.2019
  • urakan luovutus ja käyttöönotto kesäkuussa 2020
  • sisustaminen heinäkuussa 2020

Meritorin koulun peruskorjauksen aikaisista väistötiloista selvitetään kahta vaihtoehtoa. Molemmissa vaihtoehdoissa vuosiluokkien 1-2 oppilaat väistävät Mainingin kouluun. Vuosiluokkien 3-6 osalta selvitetään kahta vaihtoehtoa:

a) kevät 2019 Kivimiehen koulussa ja lukuvuosi 2019-20 Uusikummun koulussa Jousenkaaren koulun kanssa

b) hajautettuna muihin Espoonlahden alueen kouluihin, 1-2 luokka-astetta/koulu.

Kun vaihtoehdot on kattavasti selvitetty, huoltajille pidetään kuulemistilaisuus sekä pyydetään lausunnot vaihtoehdoista johtokunnalta, henkilökunnalta, oppilaskunnalta ja nuorisovaltuustolta. Asia viedään myös Espoon kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätettäväksi. Tämä tapahtuu alkusyksyllä 2018.

Tilaratkaisuissa toteutetaan opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmiin sisältyviä näkemyksiä hyvästä oppimis- ja työympäristöstä. Osallistavalla suunnittelulla myös ohjataan aktiivisesti käyttäjiä osallistumaan oman työn ja toimintaympäristönsä ja asukkaita oman ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä suunnitellaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa tilaa, jossa lapsilla on mahdollisuus ilmaista itseään rakentavasti ja tulla kuulluiksi. Osallistavassa suunnittelussa ovat mukana kaikki käyttäjäryhmät. Myös oppilaita osallistetaan tilojen irtokalusteiden suunnitteluun ennen kalusteiden hankintaa.

Hankkeen tiedot ja korjaustöiden tarkempi laajuus on esitetty hankesuunnitelmassa.

Lisätietoja:

Rakenneinsinööri Vesa Pyy, vesa.pyy@espoo.fi.