Matinraitin upea, uusi päiväkotirakennus on valmistunut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.1.2021 klo 12.28

Kauan odotettu Matinraitin uusi päiväkotirakennus (os. Matinraitti 2) valmistui joulukuussa 2020 tuoden Matinkylään lisää varhaiskasvatuspaikkoja. Varsinainen päiväkotitoiminta alkaa uudisrakennuksessa tammikuun puolivälissä, kun Matinkylän alueen pienten varhaiskasvatusyksiköiden ja ryhmäperhepäiväkotien henkilökunta ja lapset siirtyvät uusiin, raikkaisiin tiloihin.

Uuteen Matinraitin päiväkotiin on suunniteltu tilat kahdeksalle 0-6-vuotiaiden lasten varhaiskasvatusryhmälle. Kaksikerroksinen uudisrakennus sijaitsee Matinkylän asukaspuiston itäreunassa. Matinraitin päiväkoti tuo valmistuessaan helpotusta Matinkylän alueen varhaiskasvatuksen paikkatilanteeseen: uudessa rakennuksessa onkin lähes 170 suomenkielistä varhaiskasvatuspaikkaa.

Päiväkoti tarjoaa myös iltakäyttötilaa lähialueiden asukkaille: monitoimisalissa voidaankin järjestää varsinaisen toiminta-ajan ulkopuolella kuntalaisten omia tilaisuuksia. Viereinen Matinraitin uusi asukaspuistorakennus valmistuu vuoden 2021 alkupuolella ja se korvaa vanhan purettavan asukaspuistorakennuksen.

Kuivaketju 10 varmistaa terveelliset tilat

Uusien tilojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen on panostettu, sillä rakennusvaiheessa kiinnitettiin erityistä huomiota muun muassa sääsuojaukseen. Työmaalla on ollut myös käytössä Kuivaketju 10 -toimintamalli, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja vähentää kosteusvaurioita koko rakennuksen elinkaaren ajan.

”Olemme tyytyväisiä, että voimme tarjota Matinkylän alueelle uusia varhaiskasvatuksen tiloja. Odotamme myös innolla, että päiväkodin viereen nouseva uusi asukaspuistorakennus valmistuu”, Tilapalvelujen suunnittelupäällikkö Kimmo Martinsen sanoo.

Päiväkodin kokonaispinta-ala on noin 2000 bruttoneliömetriä ja rakentuvan asukaspuistorakennuksen noin 380 bruttoneliömetriä. Ensimmäisen urakoitsijan konkurssin vuoksi rakennusurakka valmistui noin reilu puoli vuotta alkuperäistä ajankohtaa myöhemmin.