Matinkylän monitoimitalon sisäilmasto- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen raportti on valmistunut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.9.2020 klo 13.46

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy teki sisäilmasto- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen Matinkylän monitoimitalossa kesällä 2020. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakennuksen kosteusteknistä kuntoa ja arvioida sisäilman laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimukset sisälsivät rakenneavauksia, rakennusmateriaalien mikrobianalyysejä, kosteusmittauksia, merkkiainekokeita, paine-eroseurantamittauksia, haihtuvien orgaanisten yhdistepitoisuuksien mittausta, sisäilman mikrobien mittausta, mineraalikuitumittauksia sekä aistinvaraista rakenteiden kunnon arviointia.

Tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat:

• Kolmessa tilassa (kokoustila 118, halli 128 ja lämpiö 137) pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen määrä ylitti Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Lisäksi tilan 002 (pelitila/varasto) tuloilmakanavan mineraalikuitupitoisuus oli kohonnut. Kuidut voivat olla peräisin ilmanvaihtojärjestelmässä havaituista mineraalikuitulähteistä tai tilan 118 osalta kattolaudoituksen yläpuolella olevasta mineraalivillaeristeestä.

• Kosteuspitoisuus lattianpäällysteen alla oli koholla kellarikerroksen tiloissa 001 (väestönsuoja) ja 002 (varasto). Kosteus on todennäköisesti aiheuttanut muovimaton ja liiman kemiallista hajoamista, sillä yksittäisistä yhdisteistä 2-etyyli-1-heksanolin pitoisuus tilassa 001 ylitti toimenpiderajan, vaikka haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus oli tiloissa alle toimenpiderajan.

• Tiloista (pukuhuoneet 102 ja 107 sekä askarteluhuone 114), joissa ulkoseinien pintakosteus oli koholla, löytyi mikrobikasvustoa ulkoseinien lämmöneristeestä. Tilojen 118 (kokoustila), 119 (toimisto) ja 125 (toimisto) yläpohjasta otetuissa näytteissä havaittiin viitteitä mikrobikasvustosta. Sisäilman mikrobipitoisuudet olivat kuitenkin normaalit tiloissa 137 ja 001 (lämpiö ja väestönsuoja), eikä teatterin puukorokelattian eristevillasta löydetty mikrobikasvua.

• Ulkoseinärakenteet, ala- ja yläpohja eivät ole ilmatiiviitä, mikä tarkoittaa, että epätiiveyskohtien kautta ilmavuotojen mukana voi kulkeutua mikrobiperäisiä ja muita epäpuhtauksia rakenteista sisäilmaan.

• Lämpiön (tila 137) paine-eroissa oli suurta vaihtelua. Tila oli voimakkaan alipaineinen lyhytaikaisina toistuvina jaksoina mittausjakson aikana.

Tutkimuksen perusteella tulevia korjauksia selvitetään ja niistä tiedotetaan myöhemmin.

Matinkylän monitoimitalon kuntotutkimus (pdf, 7281 Kt)

Lisätietoja:

Sisäilma-asiantuntija Marja Tuomela

Asiakaspäällikkö Marja Zinne