Koulujen väistötilojen hankinta muistuttaa haastavaa palapeliä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.2.2021 klo 14.30

Koulujen väistöratkaisut nousevat säännöllisesti esiin. Väistöjen järjestely on moniulotteinen palapeli, jonka kaikilta osapuolilta vaaditaan joustoa. Kun oppilaille ja henkilöstölle korjataan tai rakennetaan uusia tiloja, täytyy opetukselle löytää muualta terveelliset ja turvalliset tilat. Toiminnan perusperiaatteena on koulujen henkilöstön työn tukeminen ja koulujen keskinäinen tasa-arvoinen kohtelu.

Koulutilat ovat ensisijaisia väistötiloja

Monet ylläpito- ja peruskorjaukset edellyttävät, että tilat ovat korjausten aikana tyhjillään; siksi täytyy väliaikaisesti opiskella muualla. Samoin uudisrakennushankkeissa koulun opetustoiminnan on tyypillisesti muutettava rakennusajaksi pois. Nämä väistöt sujuvat hallitun väistötilasuunnitelman mukaisesti. Odottamattomat tilanteet saattavat lisäksi joskus johtaa niin sanottuihin hätäväistöihin, jolloin reagointiaikaa on vähemmän. Kaikissa tapauksissa väistötilojen on oltava käyttäjille terveelliset ja turvalliset.

Espoossa vuonna 2014 hyväksyttyjen väistötilaperiaatteiden mukaan väistötilat haetaan ensisijaisesti olemassa olevista koulutiloista. Muiden koulujen tiloista löytyykin usein vapaita väistötiloja erityisjärjestelyiden ja tiivistämisen avulla. Jos tilat löytyvät kauempaa, kaupunki on velvollinen tarjoamaan ilmaisen kuljetuksen. Näin ollen pidemmällekään sijoittuva väistökoulu ei aiheuta perheille ylimääräistä kuljetusvastuuta muutoin kuin poikkeustilanteissa.

Usein ehdotetaan, voisiko koulun pihalle tuoda siirrettävän koulurakennuksen väistön ajaksi. Koulun pihaan rakennettavaa siirtokelpoista rakennusta harkitaan vain, kun rakennukselle tiedetään olevan väistökäyttöä vähintään viideksi vuodeksi. Tämä johtuu siirtokelpoisten rakennusten korkeista perustus- ja vuokrauskustannuksista.
 

Vaatimukset väistötiloille ovat moninaiset

Monesti kysytään myös, miksi väistötiloiksi ei hyödynnetä koulujen lähistöllä olevia tyhjiä toimisto- tai liiketiloja. Tällaisen ratkaisun koettaisiin helpottavan perheiden arkea. Koulujen tilaratkaisuissa on kuitenkin otettava huomioon monia turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavia tekijöitä.

Toimistoksi tai vaikka aikuisopetuksen käyttöön suunnitellut tilat saattavat vaikuttaa pohjaratkaisuiltaan sopivilta väistötilatarpeeseen, mutta ne saattavat silti olla lainvastaiset alakoulukäyttöön. Ympäristöministeriön ja valtioneuvoston asetuksia käyttöturvallisuudesta, työtiloista, ääniympäristöstä, paloturvallisuudesta ja sisäilmastosta on noudatettava. Kun arvioidaan olemassa olevien tilojen soveltuvuutta koulutiloiksi, huomioitavia seikkoja ovat esimerkiksi poistumistiet, ilmanvaihto, WC-tilojen riittävyys, esteettömyys, riittävä ja turvallinen piha-alue, saattoliikennejärjestelyt sekä ulkoilman ilmanlaatu ja melutaso.

Toimistokäyttöön suunniteltujen tilojen soveltuvuus koulukäyttöön arvioidaan rakennusluvalla, jolla haetaan lupaa rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen. Lupaprosessin alkuvaiheessa arvioidaan, salliiko tontin asemakaava opetustoimintaa. Jos ei salli, ennen rakennuslupaa on saatava erillinen lupa asemakaavasta poikkeamiseen.

Rakennusluvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen virkavastuulla. Hakijana toimiva taho, esimerkiksi Espoossa Tilapalvelut-liikelaitos, on luvan hakijana kuin kuka tahansa toimija. Kaupungin hanke ei siis saa eikä sen pidäkään saada ohituskaistaa lupaprosessin aikana. Uusien tilojen soveltuvuuden arvioinnissa ei ole merkitystä, miten haastava tilanne on nykyisissä tiloissa tai kuinka lyhyestä väistöstä on kyse.

Tyhjillään seisovien toimistotilojen käyttöönotto saattaa joskus osoittautua parhaaksi ratkaisuksi siitäkin huolimatta, että lupaprosessi ja vaaditut muutostyöt kestävät yhteensä kuukausia, ellei vuosia. Espoossa tällaisia on onnistuneesti toteutettukin: Leppävaaran lukiokin toimii väistössä entisissä toimistotiloissa.

Espoossa koulujen väistöjärjestelyistä päättää opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta (suomenkielinen opetus) sekä Svenska Rum (ruotsinkielinen opetus) sivistystoimen esityksestä.

Lue lisää aiheesta