Siivouspalvelut

Tilapalvelut-liikelaitoksen siivouspalvelut tuottaa siivous- ja käyttäjäpalveluja kaupungin yksiköiden käytössä oleviin toimitiloihin joko omana työnä tai ostopalveluna. Lisäksi siivouspalvelut tuottaa siivouksen asiantuntijapalveluja vanhuspalveluille sekä asiantuntijapalveluja jätehuoltoon, hankesuunnitteluun ja kilpailutuksiin liittyvissä asioissa.

Siivouksen palvelualue on jaettu viiteen maantieteelliseen alueeseen. Kutakin palvelualuetta johtaa aluepäällikkö tukenaan kaksi palveluohjaajaa. Siivouspalvelujen tukipalvelut tuottaa palvelutuotantoa tukevia asiantuntijapalveluja, kuten palvelumuotoilu, sopimushallinta, palvelujen ja tuotteiden kilpailutus ja jätehuolto.