Niittykummun paloasemalla tehdään jatkotutkimuksia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.4.2019 klo 15.50

Niittykummun paloasemalla on vuonna 2016 tehty rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus (Wise Group 23.12.2016), jonka jälkeen rakennuksessa on suoritettu korjauksia. Tiloissa on edelleen sisäilmaan liittyvää oireilua, minkä vuoksi Sweco Asiantuntijapalvelut oy tekee sisäilmatutkimuksia huhti-toukokuussa 2019.

Tutkimuksissa määritellään sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia sekä sisäilman mikrobipitoisuuksia. Lisäksi otetaan ulkoilmasta vertailunäytteitä.

Tutkimuksissa arvioidaan pölymääriä ja otetaan pinnoille laskeutuneesta pölystä kokoomanäytteet sekä määritetään laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuudet. Lisäksi tarkastetaan tutkittavista tiloista alaslaskettujen kattojen yläpuolisten tilojen pölymäärät.

Sisäilman olosuhteita (lt/RH, CO²) seurataan kahden viikon ajan. Määritetään tulo- ja poistoilmavirrat pistokokeenomaisesti sekä ulko- ja sisäilman välinen paine-ero kahden viikon mittaisella seurantamittauksella. Kenttätutkimukset suoritetaan huhti-toukokuun aikana.

Tutkimusten valmistuttua laaditaan raportti, jossa esitetään mittaustulokset, tehdyt havainnot, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset. Tutkimusraportin arvioitu valmistumisaika on kesäkuun lopulla.

Lisätietoja:

Sisäilmapäällikkö Elisa Vene

Asiakaspäällikkö Marja Zinne