Vermon päiväkoti

Osoite: Vermonkuja 4, 00370 Helsinki

Hankekuvaus:

Vermon päiväkotiin rakennetaan kuusi lapsiryhmää 0-6-vuotiaille lapsille (126 varhaiskasvatuspaikkaa). Kuuden lapsiryhmän tilat suunnitellaan kolmeksi kotialuepariksi, joilla on yhteiset sisäänkäynnit ja kuraeteiset. Kullakin lapsiryhmällä on omat eteisaulat pesuhuoneineen. Ryhmätilojen lisäksi myös aulat, käytävät, eteiset ja niihin liittyvät sopet ja syvennykset suunnitellaan leikkiin ja oleskeluun sopiviksi.

Päiväkodin ulkoalueet jäsennetään leikkipihaksi sekä saatto-, pysäköinti- ja huoltoliikennealueeksi. Päiväkodin ulkoilualueet ovat esteettömiä, turvallisia ja helposti valvottavia.

Osa päiväkodin tiloista suunnitellaan ulkopuoliseen ilta- ja viikonloppukäyttöön. Monitoimisali sijoitetaan siten, että sen ulkopuolinen iltakäyttö on luontevasti järjestettävissä.

Aikataulu:

Suunnittelu 2019
Rakentaminen 2021-2022
Käyttöönotto loppukesä 2022

Vermon päiväkodin suunnittelusta ja rakentamisesta järjestettiin syksyllä Teams-etätilaisuus.

Vermon päiväkodin rakentamisen aloitus

Vermon päiäväkodin havainnekuva

Vermon_pvk_havainnekuva2

Havainnekuvat Vermon päiväkodista, näkymät Työmiehenpolulta ja kaakosta. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy