Pitkänotkon päiväkoti

Hankekuvaus:

Kaksikerroksinen Pitkänotkon päiväkoti rakennetaan Tuomarilaan kahdeksalle 0-6-vuotiaiden lasten lapsiryhmälle. Lapsiryhmien tilat jäsennetään kotialueiksi, jotka varustetaan 25 lapselle. Lapsiryhmien tilat suunnitellaan kotialuepareiksi, joilla on yhteiset sisäänkäynnit ja kuraeteiset. 

Ryhmätilojen lisäksi myös aulat, käytävät, eteiset sekä niihin liittyvät syvennykset
suunnitellaan uudessa päiväkotirakennuksessa leikkiin ja oleskeluun sopiviksi. Lisäksi monitoimisali suunnitellaan ja varustetaan lasten liikuntakäyttöön. Monitoimisali sekä ruokailutila suunnitellaan siten, että se soveltuu iltaisin kuntalaiskäyttöön.

Hankkeessa noudatetaan Espoon kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta: päiväkodin tontille tulevat maalämpökaivot ja katolle mahdollisesti aurinkokennot.

Osoite: Takkavitsankuja 7, 02760 Espoo
Suunnittelu: toukokuu 2020 - heinäkuu 2021
Rakentamisen tavoiteaikataulu: elokuu 2021 - heinäkuu 2022

Pitkänotkon päiväkoti
Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Avario Oy