Metsolan päiväkoti

Hankekuvaus: 

Metsolan päiväkoti korvaa vanhan päiväkotirakennuksen ja sen tilat suunnitellaan kuudelle 0-6-vuotiaiden lasten ryhmälle. Rakennukseen tulee 126 varhaiskasvatuspaikkaa. 

Lapsiryhmien tilat jäsennetään kotialueiksi, jotka kaikki varustetaan 25 lapselle. Kaksi ryhmää varustetaan alle 3-vuotiaiden erityistarpeet huomioon ottaen. Lapsiryhmien tilat suunnitellaan kotialuepareiksi, joilla on yhteiset sisäänkäynnit ja kuraeteiset. Kullakin kotialueella on oma eteisaula ja pesutila sekä kolme ryhmähuonetta. Kaikkia ryhmähuoneita käytetään monipuoliseen toimintaan.
 
Myös kuntalaiskäyttö on huomioitu suunnittelussa: salia ja siihen yhdistettävää ruokasalia voidaan käyttää toiminta-aikojen ulkopuolella.
 
Rakennuksessa käytetään energiatehokkaita talotekniikkaratkaisuja ja uusiutuvia
energialähteitä: tontille tulevat maalämpökaivot ja katolle mahdollisesti
aurinkokennot.
 
Hankkeen kokonaisbruttoala on 1577 brm², hyötyala 1080 hym².
 
Osoite: Kelohongantie 6, Espoo
Suunnittelu: lokakuu 2020 - toukokuu 2021
Rakentamisen tavoiteaikataulu: kesäkuu 2021 - kesä 2022.
 
Metsolan päiväkoti
Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Innovarch