Kirstin koulu ja päiväkoti

Kirstin koulun ja päiväkodin peruskorjaus on yksi Espoon kaupungin vuonna 2018 meneillään olevista perusparannushankkeista. Koulun on tarkoitus valmistua kesällä 2019. Hanke toteutetaan nk. elinkaarimallilla, jossa YIT Oyj päätoteuttajana vastaa kohteen suunnittelusta ja 20 vuoden ylläpidosta.

Kohde muodostaa elinkaarikoulupaketin 4A yhdessä Viherlaakson koulun ja lukion kanssa. Kirstin koulu, alkuperäiseltä nimeltään Suvelan koulu, on valmistunut v. 1977 ja se uudistetaan täysin sekä sisältä että ulkoa. Nykyiset tilat muutetaan perusparannuksen yhteydessä monen toimijan yhteiseksi monitoimirakennukseksi. Rakennuksessa toimii perusparannuksen jälkeen alakoulu, päiväkoti, nuorisotoimen Sentteri, opetustoimen Matikka- ja mediamaa. Tilat on suunniteltu myös monimuotoiseen kuntalaiskäyttöön.

Tilojen suunnittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon uuden opetussuunnitelman vaatimuksia. Suunnittelu- ja kalusteratkaisuissa on kiinnitetty huomiota joustavuuteen ja muunneltavuuteen. Koulu on ns. sukkakoulu, jossa kengät jätetään eteiseen ja suurin osa opetustiloista on varustettu kokolattiamatoilla.

Koulun on mitoitettu 470 oppilaalle. Koulu toimii rakennustöiden ajan tontilla sijaitsevissa väistötiloissa.

Rakennustyöt: käynnissä
Valmistuminen: kesä 2019