Koulujen peruskorjaaminen elinkaarimallilla jatkuu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.10.2011 klo 10.00

Sopimus Espoonlahden koulun ja lukion, Karakallion koulun ja Mainingin koulun peruskorjauksesta ja 25 vuoden ylläpidosta allekirjoitettiin hiljakkoin urakkakilpailun voittaneen NCC Rakennus Oy:n kanssa. NCC on myös ensimmäisen vaiheen kohteiden urakoitsija

Korjausurakka on porrastettu siten, että Espoonlahden koulun ja lukion korjaustyöt tehdään 2012-2013, Karakallion koulun korjaustyöt 2013-2014 ja Mainingin koulun korjaustyöt 2014-2015.

Ensimmäiset elinkaarimallilla korjattavat koulut Karamalmens skola ja Hansakallion koulu ovat jo valmiina. Soukan koulu valmistuu lähiaikoina.

Kolmannen vaiheen osalta valmistelutyöt on aloitettu.

Elinkaarimallin mukaisesti sopimuskumppani vastaa koulujen peruskorjaamisen lisäksi myös niiden ylläpidosta, kiinteistöpalveluista ja kunnossapidosta 25 vuoden ajan.

Kaupunki vastaa peruskorjausten rahoituksesta. Kiinteistön ylläpidosta kaupunki maksaa sopimuksen mukaisesti vuosittain. Mikäli hoidossa ilmenee puutteita, vuosimaksua alennetaan.

Elinkaarimallilla arvioidaan olevan etuja perinteiseen kaupungin toimintatapaan verrattuna. Sopimuksen mukaiset palvelut saadaan riippumatta kaupungin taloudellisen tilanteen heilahteluista. Sovitusta palvelutasosta tai toimitusajasta lipsuminen alentaa kaupungin maksuosuutta.

Menettely mahdollistaa myös hankkeiden toteutumisen nopeuttamisen. Näin saatiin nopeutettua peruskorjausta esimerkiksi Soukan koululla, missä oli todettu henkilökunnan oireilua mahdollisista sisäilmaongelmista johtuen.

Käyttäjän saama kiinteistöpalvelu on mallissa varmistettu vähintään 25 vuodeksi eteenpäin. Kiinteistön kunnon säilyminen ja luovutuskunto on varmistettu pitkän tähtäyksen suunnitelmalla, sopimalla luovutuskunnosta ja ylläpitoaikana tehtävistä kuntoarvioista.


Lisätietoja:
Teknisen toimen johtaja Olavi Louko, p. 0500 607754
Rakennuttajainsinööri Pirjo Sundholm, p. 050 5277214