Kirkkojärvestä Espoon keskuksen ympärivuotinen helmi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.1.2018 klo 15.11

Kirkkojärvi on tulevaisuudessa Kirkkojärvenrannan keskeinen ja ympärivuotinen vesielementti. Puistosta rakennetaan monipuolinen, toiminnallinen viher- ja virkistysalue, joka on osa laajempaa Espoonjokilaakson viheralueverkostoa. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Kirkkojärvenpuiston asemakaavaehdotusta 31.1.2018.

Kirkkojärvenrannassa viihdytään vuoden ympäri

Kirkkojärvenrannan puisto sijaitsee Espoon keskuksessa Turunväylän ja Kirkkojärven koulun sekä Kuninkaantien uimahallin ja lukion välissä. Alue on herkästi tulvivaa, vähäpuustoista ja umpeen kasvanutta niittyä. Alueen eteläosassa on nykyisin koirapuisto, minigolfalue ja skeittipaikka sekä rakenteilla oleva matonpesupaikka.

Tavoitteena on lisätä puiston virkistys- ja maisemallista arvoa osana Espoonjokilaaksoa ja Keski-Espoon urheilupuistoa. Puistoon voidaan toteuttaa frisbeegolfalue, laitureita oleskeluun ja kalastukseen, sekä kahvilana toimiva puistopaviljonki. Lisäksi parannetaan alueen jalankulku- ja pyöräilyreittejä.

Asemakaavassa määrätään puistoon toteutettavaksi avoin vesialue, Kirkkojärvi. Vesipeilin laajuus määräytyy teknisin ja taloudellisin perustein myöhemmin laadittavassa puistosuunnitelmassa. Puiston kustannusarvio on noin 10,4 M€, ja se voidaan toteuttaa vaiheittain.

Espoonjoen tulvia suitsitaan monin tavoin

Espoonjoki on viime vuosina tulvinut useasti puistoalueelle lähelle Kuninkaantien lukiota peittäen alleen jalankulkuteitä ja ajoittain myös Turunväylän ajokaistoja. Liikennevirasto korottaa parhaillaan Turunväylän ajoratoja tulvarajan yläpuolelle. Kirkkojärvenpuistoon rakennetaan tulvapenkereet korotettujen jalankulkuteiden avulla. Tulvia helpottaa parhaiten Espoonjoen ruoppaaminen. Joen kunnostus Turunväylän ja Kauklahden välillä tulee ajankohtaiseksi vuoden 2018 lopulla. Puistoon rakennettavalla Kirkkojärvellä ei ole juurikaan tulvia tasaavaa vaikutusta, koska altaan tulisi olla laajuudeltaan Kauniaisten kokoinen.

Kirkkojärvenranta osana Espoon kirkonmäen kulttuuriympäristön historiaa

Aikoinaan kevättulvat levittivät Kirkkojärven aina Espoon tuomiokirkolle saakka. Kirkkojärvellä on toiminut jo 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkupuolella Espoon terveyslähde eli Espoon kylpylä. Vieraat nauttivat lähteen rautapitoista, parantavana pidettyä vettä ja ottivat terveyskylpyjäkin kaivohuoneessa. Lähdekaivo löytyy nykyisin Kuninkaantien lukion vierestä.

Lisätiedot:

Arkkitehti Jenni Mikkola, Espoon kaupunki, puh. 043 825 2864
Projektinjohtaja Mikko Kivinen, Espoon kaupunki, puh. 043 824 9578

Kirkkojärvenpuisto, 613500

Esityslista 31.1.2018