Koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen ohjelmat

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kestävän kehityksen ohjelma antaa ryhtiä koulun tai päiväkodin kestävän kehityksen kasvatukseen. Ohjelmaan kirjataan päiväkodin tai koulun tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseksi leikki- ja oppimisympäristössä, opetuksessa ja arjessa. Jotta asiat tulisivat myös oikeasti tehdyksi, ohjelmassa sovitaan toimenpiteistä, vastuista, aikatauluista, resursseista ja seurannasta. Toimintaa arvioidaan ja ohjelmaa päivitetään vuosittain.

Valmiit mallit

Käytännön läheisten valmiiden mallien avulla on helppo lähteä suunnittelemaan omaa toimintaa. Valittavana on tällä hetkellä kolme kasvatustoimintaa harjoittaville tahoille suunniteltua mallia:

Keke -oppaat
 
Vihreä lippu/Eco-Schools Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti
Kestävän kehityksen oppaat
Keke koulussa,
Keke päiväkodissa,
Keke leikkipuistossa
Vihreä Lippu -ohjelma
päivähoito, koulut ja oppilaitokset, vapaa-ajan toimijat
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti
peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset


Useimmissa Espoon kouluissa ja päiväkodeissa kestävän kehityksen ohjelmaa toteutetaan Keke-oppaiden avulla. Vihreässä lipussa on mukana Espoosta vajaa 30 osallistujaa. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnialla on oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti. Omnia oli vuonna 2014 ensimmäinen suuri ammatillisen koulutuksen järjestäjä, jolle sertifikaatti on myönnetty. Myös Espoon työväenopisto sai Kestävän kehityksen sertifikaatin vuonna 2014.

Samat perusperiaatteet

Kussakin mallissa edetään pienin askelin teema kerrallaan noin vuoden mittaisena projektina. Valittavia teemoja ovat mm. jätteiden synnyn ehkäisy, energiansäästö, kestävä kulutus, lähiympäristö, monikulttuurisuus ja yhteisöllisyys.

Kaikissa malleissa keskeisiä asioita ovat

-  lasten ja nuorten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,
-  jatkuvan kehittämisen periaate,
-  ympäristökuormituksen vähentäminen ja
-  kestävän kehityksen teemojen sisällyttäminen opetukseen ja kasvatukseen.

 
Mallien erot löytyvät vaatimustasossa, arvioinnissa ja tuessa

Jos kestävän kehityksen asioita ei juuri ole aiemmin mietitty, voi olla helpointa aloittaa Keke-oppaiden tarjoamalla mallilla. Siinä arviointi perustuu täysin itsearviontiin.

Vihreässä lipussa saa kaksi kertaa vuodessa palautetta toiminnasta ohjelmaa koordinoivalta Suomen ympäristökasvatuksen seuralta, joka kirjallisen raportin perusteella myöntää ulkoisen tunnuksen eli Vihreän lipun. Vihreän lipun osallistumismaksut maksetaan kaupungin yhteisestä pussista.

Oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmassa arviointi perustuu paitsi itsearviontiin myös ulkopuoliseen auditointiin, joiden perusteella voi hakea sertifikaattia kestävän kehityksen toiminnalleen.   

Ohjelmista Vihreä lippu on ainoa, jolla on kansainvälinen tausta. Maailmalla ohjelma tunnetaan Eco-School -nimellä. Ohjelmassa mukana olevilla on mahdollisuus verkostoitua eri puolilla maailmaa toimivien koulujen kanssa. Vihreä lippu -ohjelmassa on myös jatkuva tuki FEE Suomelta.