Maa- ja kiviainesten hallinnalla ilmasto- ja kustannussäästöjä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.11.2018 klo 15.17

Kivimassoja työmaalla

Espoo valmistelee parhaillaan toimenpideohjelmaa maa- ja kiviainesten hallintaan sekä uusiomateriaalien hyödyntämiseen rakentamisessa. Ohjelman tavoitteena on edistää Espoon ilmastotavoitteita ja kiertotaloutta, minimoida rakentamisesta aiheutuvia ympäristöhaittoja sekä parantaa sen kustannustehokkuutta.

Toimenpideohjelma on laadittu kuluvalle valtuustokaudelle ja on osa kestävän kehityksen ja ilmasto-ohjelman infrarakentamiseen ja -kunnossapitoon painottuvaa kokonaisuutta. Se esittelee ratkaisuja, joilla pyritään vähentämään raskaan liikenteen tarvetta massojen kuljetuksessa sekä korvaamaan neitseellisen kiviaineksen tarvetta. 

Toimenpideohjelmalla tuetaan kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamista. Espoo-tarinan mukaan Espoossa rakennetaan ekologisesti kestävästi. Espoo on vastuullinen edelläkävijä ja Euroopan kestävin kaupunki. Espoosta tehdään hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja kaupunkia kehitetään taloudellisesti, ekologisesti,sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi.

Toimenpideohjelmalla pyritään minimoimaan rakentamisesta aiheutuvia ympäristöhaittoja, kuten melu-, pöly-, pienhiukkas- ja tärinävaikutuksia. Rakentamisen sosiaalista kestävyyttä voidaan parantaa myös hankintakäytännöillä sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin tuomalla vahvemmin esille rakentamisen aikaisia maa- ja kiviainesten välivarastointiin, käsittelyyn ja uusiomaarakentamiseen liittyviä vaikutuksia sekä lisäämällä osallistumismahdollisuuksia suunnitteluun, vaikutusten arviointiin ja päätöksentekoon.

Toimenpideohjelmaa käsitellään seuraavaksi Espoon teknisen ja ympäristötoimen lautakunnissa, minkä jälkeen se etenee teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi joulukuussa 2018.

Tutustu toimenpideohjelmaan: Espoon maa- ja kiviainesten hallinnan ja uusiomaarakentamisen toimenpideohjelma (pdf, 113 Kt)

Kuva: Kimmo Brandt