Kyyti-kokeilulla sujuvaa liikkumista työpäivän aikana

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.6.2019 klo 9.18

Espoossa etsittiin keväällä ratkaisuja sujuvaan työpäivän aikaiseen liikkumiseen erityisesti Otaniemen ja Espoon keskuksen välillä. Osana älykkäiden liikkumispalvelujen kokeiluhanketta kaupungin työntekijöillä oli mahdollista kokeilla kyydinjakamiseen perustuvaa kimppataksipalvelua, joka yhdistelee samaan suuntaan matkustavien kyytejä. Kahdeksan viikkoa kestänyt kokeilu toteutettiin maalis-huhtikuussa 2019.

Kokeilun tavoitteena oli vähentää tarvetta käyttää yksityisautoa työpäivän aikana sekä tarjota sujuva matkatapa työasiamatkoihin erityisesti silloin, kun tarjolla ei ole suoraa joukkoliikenneyhteyttä. Kokeilussa selvitettiin Kyyti-palvelun toimivuutta, kyytien yhdistelyä, käyttäjäkokemusta sekä työntekijöiden suhtautumista uudenlaiseen tapaan liikkua työpäivän aikana.

- Espoon tavoitteena on edistää kestävää liikkumista niin, että Espoossa asuvat ja työskentelevät liikkuvat entistä enemmän jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Jotta yhä useampi jättäisi auton kotiin työpäivän ajaksi, tarvitaan ratkaisuja, joilla työpäivän aikaiset matkat hoituvat sujuvasti myös silloin, kun tiheitä suoria joukkoliikenneyhteyksiä ei ole tarjolla, kertoo projektipäällikkö Helena Kyrki kokeilun tavoitteista.

Yli 700 kaupungin työntekijän työpiste siirtyi vuodenvaihteessa Espoon keskuksesta Otaniemeen. Tämä aiheutti muutoksen monien työntekijöiden liikkumistottumuksissa. Kyyti-palvelulla Espoon keskuksen ja Otaniemen väli oli mahdollista kulkea joukkoliikennettä ja omaa autoa nopeammin. Työaikaa säästyi, kun aikaa ei kulunut joukkoliikennevälineestä toiseen vaihtamiseen tai parkkipaikan etsimiseen. Pidemmällä aikavälillä uudet liikkumispalvelut voivat auttaa kaupunkia vähentämän liikkumisen ilmastopäästöjä ja edistää hiilineutraali Espoo 2030 -tavoitteen saavuttamista.

Kokeilun aikana palvelun kautta tehtiin 254 matkaa. Käyttäjät korvasivat Kyyti-palvelulla ensisijaisesti vaihdollisia joukkoliikenneyhteyksiä ja toissijaisesti yksin omalla autolla tehtäviä matkoja. Kolme neljästä palautekyselyyn vastanneesta piti palvelua toimivana vaihtoehtona oman auton käytölle ja yhdeksän kymmenestä piti erinomaisena sitä, että Espoon kaupunki kokeilee uusia liikkumisratkaisuja.

- Todella hyvä tapa siirtyä työpäivän aikana paikasta toiseen. Espoon keskuksesta Otaniemeen pääsee vartissa ja palvelu on ollut luotettava, toteaa palvelua kokeillut hankejohtaja Marke Kaukonen.

- Toimiva systeemi, mobiilikäyttöliittymä ja kyytien yhdistely ilman kohtuutonta vaikutusta matka-aikaan on nappisuoritus, kehuu niin ikään kokeiluun osallistunut johtava rekrytointiasiantuntija Jyrki Rinne.

Kokeilu toteutettiin osana Kestävä Espoo -ohjelman Älykkäät liikkumispalvelut ÄLLI -projektia, jossa etsittiin uusia ratkaisuja erityisesti työ- ja työasiamatkoihin, terveyttä edistävään liikkumiseen sekä kaupunkikeskusten liikkumispalvelujen tarjonnan kehittämiseen. Projektia rahoittivat Espoon kaupunki, Suomen Urheiluopisto, Uudenmaan liitto ja Sitra.

Lisätiedot

Espoon kaupunki: projektipäällikkö Helena Kyrki, helena.kyrki@espoo.fi, puh. 043 824 8661

Kyyti Group: Heikki Juuri-Oja, heikki@kyyti.com, puh. 050 472 6083