Kuluta harkiten ja kierrätä

Päivittäiset kulutusvalinnat ja jätteiden kierrätys ovat osa kestävää elämäntapaa. Jokainen voi omilla valinnoillaan vähentää kulutuksesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Nyrkkisääntönä on hankkia vain tarpeellisia tavaroita ja palveluita, suosia reilusti ja ympäristöystävällisesti tuotettua, käyttää uudestaan, lainata ja kierrättää, sekä lopulta hävittää käyttökelvottomat tavarat asianmukaisesti.

Kuluta kestävästi

Maapallon kantokyky ei kestä nykyisiä kulutustapoja. Tavaroiden ja palvelujen tuottaminen kuluttaa luonnonvaroja ja kuormittaa ympäristöä. Kielteisiä vaikutuksia voidaan minimoida vähentämällä kulutusta, siirtymällä materiaalia ja energiaa säästäviin tuotantotapoihin ja tehostamalla materiaalien kierrätystä uusien tuotteiden raaka-aineiksi.

Kirjastoista voit lainata kirjojen lisäksi esimerkiksi porakoneen, lasten rooliasuja tai roskapihdit. Kirjastojen pajoissa voi myös käydä käyttämässä monia erilaisia työkaluja ja laitteita. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus puolestaan tarjoaa lainaksi peräkärryn, kuljetuspyörän ja kestoastioita.

Ympäristövaikutusten ohella kestävä kulutus huomioi myös taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Kotimaisen tuotannon suosiminen tuo hyvinvointia lähelle työpaikkoina, verotuloina ja investointeina. Reilun kaupan järjestelmä pyrkii puolestaan turvaamaan kohtuullisen toimeentulon kehitysmaiden viljelijöille ja työntekijöille. Yhtenä ensimmäisistä Reilun kaupan kaupungeista Espoo on sitoutunut Reilun kaupan tuotteiden käyttöön. Sinäkin voit vaikuttaa omilla ostosvalinnoillasi.

Kun kaupunki ostaa palveluja, se voi sopia palvelun tuottajien kanssa, että ne työllistävät heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Useita henkilöitä on näin saanut työ- tai oppisopimuskoulutuspaikan kaupungin hankintojen kautta.

Kaupungin hankinnat
Reilun kaupan kaupunki Espoo
Vastuullinen matkailu Espoossa 
HSY:n arjen säästövinkit
Kierrätyskeskuksesn ekovinkit

Kierrätä ja lajittele

Kierrättämällä vähennämme raaka-aineiden ja energian kulutusta. Kun lajittelet jätteet oikein, ne voidaan hyödyntää uusien tuotteiden raaka-aineena tai uusiutuvan energian tuotannossa.

Kierrätykseen kelpaamaton sekajäte kuljetetaan Espoosta Vantaan Energian jätevoimalaan, jossa siitä tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä. Jätevoimala korvaa kaatopaikan, ei kierrätystä. Biojäte, paperi, kartonki, metalli ja lasi lajitellaan omiin astioihinsa. Sekajäte tulee kalliimmaksi kuin oikein lajiteltu jäte, joten kierrättämällä säästät paitsi luonnonvaroja, myös rahaa.

Kierrätys.info - löydä lähimmät kierrätyspisteet mille tahansa jätteelle
Jätteet ja jätehuolto
HSY:n jäteopas
Fiksu vähentää jätettä
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus