Ilmastotavoitteet tähtäävät hiilineutraaliuuteen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Valtuustokaudelle 2017-2021 laaditussa kaupungin strategiassa eli Espoo-tarinassa yksi kaupungin tärkeimpiä tavoitteita on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Edellisen valtuustokauden aikana kaupunki laati ilmasto-ohjelman, joka määrittelee ilmastotyön suuntaviivat vuoteen 2020 asti.

Ilmasto-ohjelmassa Espoo on sitoutunut:

  • Parantamaan joukkoliikenteen palvelutasoa ja lisäämään vähäpäästöistä liikkumista
  • Tekemään Espoosta toimivan pyöräilykaupungin
  • Vauhdittamaan korjaus-, lisä- ja täydennysrakentamista
  • Edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa
  • Edistämään maankäytön suunnittelulla vähäpäästöistä elämäntapaa
  • Vähentämään kaupungin oman toiminnan ilmastovaikutuksia


Ohjelman liitteenä on myös lyhyen tähtäimen toimenpideohjelma, jonka avulla pyritään nopeisiin päästövähennyksiin jo vuoteen 2020 mennessä.

Oman ilmasto-ohjelman lisäksi Espoo on sitoutunut myös pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaan ja sen tavoitteisiin. Lisäksi kaupunki on jatkamassa työ- ja elinkeinoministeriön välistä kunta-alan energiatehokkuussopimusta (KETS) sekä kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta Espoon Asuntojen vuokra-asuinkiinteistöjen kohdalla (VAETS) vuoteen 2025 asti.