Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY) -hanke 2019-2021

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Espoon kaupunki on mukana Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hankkeessa (HNRY). Sen tavoitteena on tuoda yhteen kaupunkeja ja tutkimuslaitoksia, joilla on yhteinen intressi hiilineutraalien yritysalueiden luomiseen.  

Espoo keskittyy hankkeessa päästövähennyksien aikaansaamiseen rakennustyömailla. Erityisesti työmaakoneiden ja logistiikkakuljetusten päästöt ovat merkittävä osa kaupunkien liikennepäästöistä, joita tämän hankkeen myötä pienennetään.  

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi: 

 • Sähkökäyttöisten ja muilla uusilla käyttövoimilla toimivien työmaakoneiden käyttömahdollisuuksien tarkastelu. 
 • Neste MY uusiutuvan dieselin™ käytön jatkaminen ja lisääminen mahdollisuuksien mukaan.  
 • Työmaiden aliurakoiden hankintakriteerien ja muiden ohjauskeinojen suunnittelu. 
 • Työmaiden resurssiviisaat hankinnat kiertotalousajattelun mukaisesti. 
 • Työmaakoneiden päästövähennykset käyttötavan koulutusten kautta. 
 • Yritysten päästöjen mittaus ja seuranta sekä yhteistyö urakoitsijoiden kanssa. 
 • Robotiikan ja muiden uusien mahdollisuuksien tarkastelu osana päästövähennyksien toteuttamista. 
 • Hyötykäyttökohteiden selvittäminen työmailta kaivettavalle savelle. 
 • Työmaiden maa- ja kiviainesten hallinnan ja kierrättämisen tehostaminen. 

Hankkeen toiminta koostuu työpajoista, selvityksistä ja piloteista. Niiden tuloksena syntyy hyödynnettäviä toimintamalleja ja työkaluja sekä yritysalueiden päästöjen vähentämiseksi että resurssien kestävän käytön edistämiseksi. Eri kohdealueilla tehdyt kokeilut ja uudet konseptit tuodaan yhteisesti hyödynnettäviksi ja levitetään mahdollisimman laajasti myös muiden toimijoiden käyttöön.  

Espoo on 6Aika-kaupunkien HNRY-hankkeessa osatoteuttaja. Mukana ovat myös Helsingin kaupunki (päätoteuttaja), Teknologian tutkimuskeskus VTT, Turku Science Park, Turun kaupunki, Turun yliopisto / Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Vantaan kaupunki. Hanke kestää helmikuun 2021 loppuun asti. 

Yhteyshenkilö: Iina Kallio, p. 040-509 6323, iina.kallio@espoo.fi  

6Aika-logot