Ekologinen kestävyys Espoossa 2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.10.2018 klo 15.23

Ympäristöasioiden kehittymisestä kertova Ekologinen kestävyys Espoossa 2018 -tietoisku on julkaistu. Tietoiskusta selviää esimerkiksi, että

  • Espoon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 2010-luvulla 14 %. Suunta on oikea mutta vauhti liian hidas.

  • Uusiutuvien polttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannossa on kasvanut, mutta suurin osa Espoon kaukolämmöstä tuotetaan edelleen fossiilisilla polttoaineilla.

  • Aurinkosähköjärjestelmien ja maalämpökaivojen lukumäärät ovat kasvaneet Espoossa vauhdikkaasti.

  • Vaikka asukas- ja liikennemäärät ovat kasvaneet, ilmanlaatu on säilynyt hyvänä tai tyydyttävänä eikä tieliikenteen melulle altistuvien osuus ole juurikaan muuttunut. Rautatiemelulle altistuvien osuus on selvästi pienentynyt uuden hiljaisemman kaluston ansiosta.

  • Polkupyöräilyn suosio on kasvanut henkilöautoilua voimakkaammin.

  • Keskuspuistoon perustettiin vuonna 2017 kolme uutta luonnonsuojelualuetta.

  • Haja-asutusalueella on neuvottu jätevesien käsitelyssä yli 700 kiinteistöä vuosina 2012-2017.

  • Pääkaupunkiseudun asukas tuotti jätettä keskimäärin 313 kg vuonna 2016. Tästä päätyi kierrätykseen 48 %.

Tutustu tietoiskuun tarkemmin Espoon kaupungin verkkosivuilla. Painettu julkaisu on saatavissa ympäristökeskuksen asiakaspalvelusta (Kirkkojärventie 6 B, 4. kerros) sekä tilaamalla osoitteesta ymparisto(at)espoo.fi

Ekologinen kestävyys jätteet