Fortumille uusi lämpöpumppuyksikkö Suomenojalle – Espoon kaukolämmön hiilineutraalius nousee yli 50 prosenttiin vuonna 2022

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.5.2019 klo 9.00

Fortum suunnittelee uuden 20 megawatin lämpöpumppuyksikön rakentamista Espoon Suomenojan voimalaitokselle. Uusi yksikkö tuottaa hiilineutraalia kaukolämpöä ja korvaa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua lämmöntuotantoa. Yksikkö otetaan käyttöön suunnitelman mukaan keväällä 2021, ja vuonna 2022 se nostaa Espoon kaukolämmöntuotannon hiilineutraalin osuuden yli 50 prosenttiin. Lisäksi uusi yksikkö mahdollistaa yhä pidemmän hiilineutraalin kaukolämmön tuotantojakson vuoden lämpiminä kuukausina.

Uusi lämpöpumppuyksikkö hyödyntää HSY:n vuonna 2022 valmistuvalta Blominmäen jätevedenpuhdistamolta tulevan puhdistetun jäteveden hukkalämpöjä. Lisäksi sen suunnitellaan käyttävän kesäisin lämmintä merivettä lämmönlähteenään. Lopullinen investointipäätös yksikön rakentamisesta tehdään vuoden 2019 aikana.

"Espoon kaukolämmön muuttaminen hiilineutraaliksi 2020-luvun aikana on merkittävä ilmastoteko ja otamme tällä uudella yksiköllä merkittävän askelen kohti hiilineutraalia kaukolämpöä. Yksikkö tulee tuottamaan lämpöä ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, joten se tulee korvaamaan fossiilisilla polttoaineilla tuotettua lämmöntuotantoa”, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo.

Rakenteilla maanalainen viemäritunneli Blominmäestä Finnoon alueelle

HSY:n uuden Blominmäen jätevedenpuhdistamon käyttöönoton myötä puhdistetut jätevedet kulkevat Blominmäestä maanalaisessa viemäritunnelissa Finnoon alueelle, jonne rakennettavalla maanalaisella pumppaamolla vesi siirretään Fortumin lämpöpumppulaitokselle. Laitoksella tapahtuvan hukkalämmön talteenoton jälkeen vedet johdetaan meripurkutunneliin, joka vie puhdistetut vedet 8 kilometrin päähän avomerelle - kuten tähänkin asti.

"Blominmäen jätevedenpuhdistamon valmistumisen myötä asukaskohtainen ravinnekuormitus Itämereen vähenee nykyisestä. Uusi puhdistamo poistaa yli 96 prosenttia jäteveden sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä. Puhdistamo tuottaa suurimman osan energiastaan itse muun muassa lietteestä saatavasta biokaasusta", HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen sanoo.

HSY ja Fortum toteuttavat yhteistyössä osan Finnoon alueen maanalaisista järjestelmistä, ja tähän liittyvät muutostyöt alkoivat tammikuussa 2019. Muutostöillä ei ole vaikutuksia läheiseen lintukosteikkoon.

Kunnallisteknisen infran vienti maanalaisiin tiloihin ja jätevedenpuhdistamon siirtyminen Blominmäkeen mahdollistavat Finnoon alueen hyödyntämisen.

”Espoo kasvaa kovaa vauhtia Länsimetron kehitysvyöhykkeellä. On hienoa nähdä kuinka kestävää ja ekologista energiajärjestelmää rakennetaan Espooseen yhdessä eri toimijoiden kesken. Hukkalämpöjen hyödyntäminen on kaupunkikehittämisen kannalta erinomainen vaihtoehto”, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toteaa.

Ryhmäkuvassa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen. Kuva Pasi Salminen.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (vas.), Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen tapasivat Suomenojan voimalaitoksella juhlistaen tulevaa lämpöpumppuinvestointia, joka on merkittävä askel kohti Espoon hiilineutraalia kaukolämpöä. Samalla allekirjoitettiin HSY:n ja Fortumin välinen sopimus jätevesien hukkalämpöjen laajemmasta hyödyntämisestä. Kuva Pasi Salminen.

Espoon tavoitteena on olla pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki ja hiilineutraali 2020-luvulla. Ilmastopäästöistämme suurin osa syntyy asuntojen lämmittämisestä, liikenteestä ja sähkön kulutuksesta. Kestävän kasvun tukemiseksi kehitämme ja otamme käyttöön puhtaan teknologian ratkaisuja yhdessä kumppaneiden kanssa. Toimimme yhdessä espoolaisten kanssa älykkään kaupunkikehityksen, ilmastotyön ja kiertotalouden edelläkävijänä. espoo.fi/kestavakehitys

Lisätiedot:

Espoon kaupunki, kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala, puh. 043 824 5427, pasi.laitala@espoo.fi
Fortum Oyj, johtaja Timo Piispa, Suomen kaukolämpöliiketoiminta, 050 453 2758