Espoossa kehitetään uusia kiertotalouden ratkaisuja

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.12.2019 klo 10.02

Kestävää Espoota viedään eteenpäin kiertotalouden ratkaisuilla. Espoossa luodaan parhaillaan uusia kiertotalouden toimintamalleja, jotka edesauttavat kiertotalouden yritystoiminnan kasvamista, työpaikkojen syntymistä sekä kuntalaisten ja kuluttajien kestävän elämäntavan kehittymistä.

Tulevaisuuden kaupungit perustuvat kiertotalouteen

Kiertotalous on talousmalli, jonka keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Perinteinen talousmalli on perustunut lineaariseen kulutustapaan, jossa hyödyke valmistetaan, käytetään, ja heitetään pois. Kiertotaloudessa hyödykkeet suunnitellaan pitkäkäyttöisiksi, ja niiden arvo säilytetään kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa perinteistä jätettä syntyy enää hyvin vähän, vaan se hyödynnetään arvokkaana raaka-aineena ja energiana.

Kiertotaloudessa arvontuotanto pohjautuu entistä enemmän aineettomiin palveluihin ja vajaakäytössä olevien resurssien hyödyntämiseen. Tulevaisuudessa jakamistalous mahdollistaa yhä enemmän hyödykkeiden yhteiskäyttöä omistamisen sijaan. Kaupunkipyörät Espoossa ovat näkyvä esimerkki jakamistalouden palvelusta, jossa hyödyke jaetaan useamman käyttäjän kesken.

Uusia kiertotalouden ratkaisuja Espooseen

Innovatiiviset kiertotalouden tuotteet ja palvelut tukevat Espoon ja erityisesti uuden Keran alueen kehittymistä kestäväksi tulevaisuuden kaupunkiympäristöksi. ”Espoo-tarinan mukaisesti Keran aluetta kehitetään kansainvälisenä kiertotalouden esimerkkialueena, jonka ratkaisut kytkeytyvät digitaaliseen kaupunkialustaan. Kehitämme sen avulla Espoosta kaupunkia, jossa asukkaat voivat kuluttaa kestävästi ja käyttää arjessaan innovatiivisia kiertotalouden palveluja.” kertoo Espoon kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala.

Keskeisiä kehitysteemoja Espoossa ovat jakamistalouden palvelut, materiaali- ravinne- ja energiavirtojen hyödyntäminen, ja urbaani ruuantuotanto. Kehitysteemoista tullaan testaamaan ja toteuttamaan kiertotalouden mukaisia ratkaisuja yhteistyössä yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten ja asukkaiden kanssa. Kiertotalouden innovatiivisten palveluiden testaaminen Keran kehittyvällä alueella ja muualla Espoossa mahdollistaa yrityksille tilaisuuden uusien kestävien kaupunkiratkaisujen kehittämiseen ja laajentamiseen Suomessa ja kansainvälisesti.

Lisää aiheesta

Espoossa on käynnistynyt kiertotaloutta ja yrityslähtöisiä kiertotalouden palveluita edistävä 6Aika-hanke KIEPPI. KIEPPI eli Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli -hankkeessa Tampere, Espoo ja Turku kehittävät uusia kierto- ja jakamistalouden ratkaisuja kaupunkiympäristöön.

Hanke on osa kaupungin Espoo-tarinaa toteuttavaa Kestävä Espoo -kehitysohjelmaa, jolla edistetään hiilineutraalia elämää kaupungissa. KIEPPI-projektia rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Uudenmaan liitto, Espoon kaupunki ja muut kumppanuuskaupungit.
 

KIEPPI rahoitus

Lisätiedot

Reetta Jänis, KIEPPI Projektipäällikkö, Espoon kaupunki 
040 5519 484, reetta.janis@espoo.fi
 

Mia Johansson, KIEPPI Erityisasiantuntija, Espoon kaupunki
040 5530 439, mia.johansson@espoo.fi

Lisää tietoa uudesta Keran alueesta

Espoo.fi/Kera