Espoon kokonaispäästöt laskivat kuudetta vuotta peräkkäin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.5.2019 klo 12.48

HSY julkaisi tänään laskelmat pääkaupunkiseudun vuoden 2018 päästöistä. Espoossa asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat edelleen pienimmät kaikista pääkaupunkiseudun kaupungeista. Lisäksi uusiutuvien lähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa on Espoossa selvästi suurin.

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat neljä prosenttia vuonna 2018. Merkittävimmistä päästölähteistä kaukolämmön päästöt laskivat kuusi prosenttia, liikenteen pysyivät edellisvuoden tasolla.

Espoon kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2018 yhteensä noin 1,1 miljoonaa tonnia CO2-ekv, eli neljä prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten päästöjä syntyy kaukolämmön kulutuksesta ja toiseksi eniten liikenteestä.

“Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Teemme aktiivisesti yhteistyötä kumppaneiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi ja viimeisimmät laskelmat osoittavat, että olemme oikealla polulla. Tavoite on mahdollista saavuttaa yhdessä kumppaneiden ja kuntalaisten kanssa”, korostaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Voimakkaasti kasvava Espoo pitänyt päästöt kurissa

Espoon kokonaispäästöt laskivat nyt kuudetta vuotta peräkkäin. Silti ne ovat edelleen jonkin verran suuremmat kuin vertailuvuonna 1990. Tämä selittyy osaltaan kaupungin voimakkaalla kasvulla.

Kaukolämmön suhteen Espoon kaupunki ja Fortum ovat yhdessä sitoutuneet kehittämään kaukolämmöstä hiilineutraalin 2020-luvulla. Vuonna 2018 Espoon kaukolämmön päästöt laskivat kuusi prosenttia.

”Hiilineutraali kaukolämpö on tärkein yksittäinen tekijä ilmastopäästöjen vähentämisestä Espoossa. Tavoitteen saavuttamisen kannalta on tärkeää, että kivihiilen osuus onkin vähentynyt viime vuosina, ja uusiutuvien lähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa on Espoossa selvästi suurin pääkaupunkiseudun kaupungeista,” kommentoi Espoon kaupungin kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala.

“Hiilineutraaliuden eteen tehtävä työ jatkuu. Otaniemien geotermisen laitoksen ensimmäinen kaivo on porattu ja Fortum ottaa ensi vuonna käyttöön Kivenlahden uuden biolämpölaitoksen, joka mahdollistaa Suomenojan pienemmän kivihiiliyksikön sulkemisen,” Laitala jatkaa.

“Fortum aloittaa päästöjä vähentävän kaukolämmön älykkään ohjauksen eli kulutusjouston Sellon ja Iso Omenan kauppakeskusten kanssa. Espoon Asunnoilla on Pohjoismaiden suurin käytäntöön viety kaukolämmön kulutusjoustohanke,” lisää Laitala.

Vuonna 2018 Espoon liikenteen päästöt pysyivät vuoden 2017 tasolla.

“Valtion ja kaupunkien pitää löytää monipuolisesti ja nopeasti uusia ratkaisuja liikenteen päästöjen reippaaseen vähentämiseen", Laitala jatkaa.

Päästöt asukasta kohden ovat vähentyneet Espoossa 37 prosenttia vuodesta 1990. Espoon asukaskohtaiset päästöt ovat nykyisin pienimmät kaikista pääkaupunkiseudun kaupungeista (3,88 tCO2-ekv/as), joskin hyvin lähellä Helsingin lukemaa (3,95 tCO2-ekv/as).

Kivihiilen käyttö väheni kaikissa kaupungeissa

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vähenivät edellisvuodesta noin neljä prosenttia.

Koko pääkaupunkiseutu huomioiden asukaskohtaiset päästöt ovat vähentyneet 41 prosenttia vuodesta 1990.

”Pääkaupunkiseudun päästöt lasketaan alueella tapahtuvaan kulutukseen perustuen, mutta laskennassa ei huomioida esimerkiksi kulutushyödykkeiden välillisiä päästöjä. Seuranta ei siksi kata ruuan tai vaikka rakennustuotteiden valmistuksessa syntyviä päästöjä, jos ne tapahtuvat pääkaupunkiseudun ulkopuolella”, HSY:n ilmastoasiantuntija Juha Viholainen kertoo.

Espoon tavoitteena on olla pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki ja hiilineutraali 2020-luvulla. Ilmastopäästöistämme suurin osa syntyy asuntojen lämmittämisestä, liikenteestä ja sähkön kulutuksesta. Kestävän kasvun tukemiseksi kehitämme ja otamme käyttöön puhtaan teknologian ratkaisuja yhdessä kumppaneiden kanssa. Toimimme yhdessä espoolaisten kanssa älykkään kaupunkikehityksen, ilmastotyön ja kiertotalouden edelläkävijänä. espoo.fi/kestavakehitys

Katso myös www.hsy.fi/paastot

Espoon kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2000-2018

Lisätiedot:

  • Espoon kaupunki, Kestävä Espoo -ohjelma Niina Nousjärvi, puh. 043 825 8883, niina.nousjarvi@espoo.fi
  • Espoon kaupunki, kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala, puh. 043 824 5427, pasi.laitala@espoo.fi
  • Espoon kaupunki, ympäristökeskus, ympäristöasiantuntija Tuija Stambej, puh. 046 877 3420, tuija.stambej@espoo.fi
  • HSY ilmastoasiantuntija Juha Viholainen, puh. 050 4761237, juha.viholainen@hsy.fi