Ämmässuolle suunnitteilla kivihiiltä korvaava uusiutuvan energian tuotantolaitos

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.5.2018 klo 11.26

Fortum ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ovat solmineet esisopimuksen maanvuokraamisesta Espoon Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen Ekomon alueelle sijoittuvaa energiantuotantolaitosta varten. Fortumin on tarkoitus rakentaa alueelle uusiutuvaa energiaa hyödyntävä energiantuotantolaitos, jolla korvataan kivihiilen käyttöä Espoon kaukolämmön tuotannossa.

"Ämmässuolle kaavailtua energiantuotantolaitosta pidetään tällä hetkellä parhaana vaihtoehtona korvaamaan kivihiilen käyttöä Espoossa ja edistämään alueellisia kiertotalouden ratkaisuja. Hanke on Fortumille strategisesti tärkeä. Tavoitteenamme on yhdessä HSY:n kanssa tutkia synergioiden mahdollisimman hyvää hyödyntämistä ekoteollisuuskeskus Ekomon kanssa", kertoo Mikael Lemström, Fortumin kaukolämpöliiketoiminnan johtaja.

Tärkeä hanke kohti hiilineutraaliutta

Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo toivottaa Fortumin hankkeen tervetulleeksi.

”Fortumin tulo Ämmässuolle vahvistaa alueen kehittymistä merkittäväksi cleantech-yritysten ja modernin kiertotalouden toiminta-alustaksi”, hän toteaa.

Isotalo painottaa, että Ämmässuon uusiutuvaa energiaa hyödyntävä energiantuotantolaitos edistäisi Espoon tavoitetta luopua kivihiilen käytöstä ensi vuosikymmenen loppuun mennessä.

”Hanke on merkittävä myös uudelle Finnoon kaupunginosalle. Nykyinen voimalaitosalue Finnoon tulevan metroaseman läheisyydessä voidaan ottaa osaksi uutta merellistä Finnoota.”

Espoossa kaukolämmöstä huolehtiva Fortum ja Espoon kaupunki ovat tehneet yhteisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa osapuolet sitoutuvat yhdessä kehittämään Espoon kaukolämmöstä hiilineutraalin 2020-luvun aikana.

”Jo nyt Fortum tuottaa espoolaisille puhtaampaa kaukolämpöä lämpöpumpuilla sekä uudessa Kivenlahden pellettilaitoksessa ja Vermossa bioöljyllä. Näiden laitosten käytöllä Espoon asukaskohtaiset kaukolämmön päästöt vähenivät viime vuonna peräti kahdeksan prosenttia. Tämä käy ilmi HSY:n tuoreesta ilmastopäästölaskennasta. Kaukolämmön tuotanto on kaupungissa suurin yksittäinen ilmaston kuormittaja 40 prosentin osuudella. Ämmässuon hanke on meille tärkeä hanke kohti hiilineutraaliutta", sanoo Espoon kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala.

Seuraavaksi Fortum hakee ympäristölupaa ja rakennuslupaa ensimmäisen vaiheen rakentamiselle. Tavoitteena on aloittaa bio- ja kierrätyspolttoaineita hyödyntävän energiantuotantolaitoksen rakentaminen 2020-luvun alussa.