Arjen palvelut helposti ja ilmastofiksusti asukkaiden matkan varrelle - Fiksu Assa Aalto-yliopiston metroasemalla 13.-17.5.

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.5.2019 klo 15.39

Asemanseudut ovat suurten ihmisvirtojen, asumisen ja liikkumisen keskittymiä, joilla on potentiaalia erilaisille palveluratkaisuille. Fiksu Assa -hankkeessa on tavoitteena parantaa juna- ja metroasemien palveluntarjontaa ja sitä kautta sujuvoittaa kaupunkilaisten arkea ja kannustaa vähähiiliseen liikkumiseen. HSY ja kaupungit järjestävät 13.–18.5.2019 Aalto-yliopiston metroasemalla sekä Malmin, Myyrmäen, Riihimäen ja Hämeenlinnan juna-asemilla Fiksu Assa -tapahtuman, jossa esitellään uusia, ilmastofiksuja arjen palveluita.

Ilmastofiksut palvelut tuottavat vähän ilmastopäästöjä

Kun päivittäiset arjen palvelut sijoittuvat lähelle juna- ja metroasemia, se vähentää ihmisten matkustustarvetta ja samalla liikkumisesta aiheutuvia päästöjä. Tämä lisää junien ja metron käyttöä, kertoo projektisuunnittelija Aino Hatakka HSY:stä.

Aidosti ilmastofiksujen palvelujen liikeideaan tai konseptiin sisältyy vähähiilisyysnäkökulma. Tuotteet tai palvelut ovat vähähiilisiä tai vähähiilisesti tuotettu. Ilmastofiksut arjen palvelut voivat kohdistua esimerkiksi liikkumiseen, jolloin palvelut helpottavat matkaa asemalle tai asemalta matkustuskohteeseen. Vähähiilisiä palveluita ovat myös mm. jakamis-, vuokraus-, leasing- ja lainauspalvelut, kiertotalouden ja kierrätyksen palvelut sekä tuotteiden elinkaarta lisäävät huolto- ja korjauspalvelut.  Lähituotteiden ja erityisesti lähiruoan etuina ovat myös puhtaus, pakkausjätteiden vähäisempi määrä ja paikallinen kierrätettävyys.

Asukkaat ovat toivoneet asemille mm. yhteiskäyttöpyöriä ja pyörien vuokrausta, pyörien pysäköinti- ja säilytyspaikkoja, sähköautojen latauspistettä, yhteiskäyttöautoja, matkatavaroiden säilytyspistettä, ruoan noutopalveluja, etätyötiloja ja liikuntapalveluja, Hatakka kuvailee.

Keskeinen sijainti luo hyvät edellytykset kaupallisille toimijoille asemanseuduilla

Fiksu Assa -hankkeessa on selvitetty, millaiset edellytykset asemanseuduilla on vähähiiliselle tai vähähiilistä arkea palvelevalle liiketoiminnalle. Selvityksen toteutti WSP Finland.

Tällä hetkellä asemat ovat läpikulkupaikkoja. Jotta asemalle saataisiin kannattavaa liiketoimintaa, tarvitaan aseman lähelle asutusta. Asumisen määrä lähiympäristössä vaikuttaa suoraan sekä matkustajamääriin että myös palveluiden asiakasmääriin. Yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavat oleellisesti myös yrityksen sijainti suhteessa asemaan, asukkaiden kulkureitteihin, julkisen liikenteen pysäkkeihin ja liityntäliikenteeseen sekä muihin palveluihin, selvityksen tehnyt projektipäällikkö Katja Koskela WSP:stä toteaa.

Asemanseutujen tiivistäminen on tärkeässä roolissa tulevaisuudessa, jotta kasvatamme kaupunkia siellä, mistä ihmiset pääsevät ilmastoystävällisesti liikkumaan. Tämä vaatii uudenlaisen otteen asemanseutujen kehittämiseen ja lisää kysyntää myös uusille asemille sijoittuville palveluille, projektipäällikkö Laura Yrjänä Helsingin kaupungilta kertoo.

Tutustu ja ideoi uusia palveluja Fiksu Assa -tapahtumassa 13.–18.5.2019

Yritykset esittelevät palvelujaan kaupunkien mahdollistamassa tapahtumassa viidellä asemalla. Luvassa on mm. pyöräpysäköintiratkaisuja, sähköpyörän testausta, pyörähuoltopalveluja, yhteiskäyttöautoja, yhteistyötiloja, kierrätyspalveluja, aurinkoenergiaratkaisuja ja kestävää ruokaa.

Aalto-yliopiston metroasema, ma-pe 13.-17.5., katso ohjelma

Riihimäen rautatieasema, ma-ti 13.-14.5.

Hämeenlinnan rautatieasema, ma-ti 13.-14.5.

Myyrmäen rautatieasema, ke- la 15.-18.5.

Malmin rautatieasema, to-la 16.-18.5.

Tarkemmat aikataulut ja tietoa palveluista www.fiksuassa.com sekä facebook-tapahtumassa, jossa voi myös ideoida uusia palveluja asemille.

Lue selvitys Analyysi asemaseutujen kehittämisestä liikepaikkoina erityisesti vähähiiliselle liiketoiminnalle

Fiksu Assa – Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana -hankkeen tavoitteena on tuoda uusia vähähiilisiä palveluita asemille. Hanke on kaksivuotinen ja kestää 31.8.2020 asti. Koordinoijana toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja toteuttajina ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki ja Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen Kasvukäytävä -verkoston kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä asemanseutujen kehittämisverkoston kanssa, johon kuuluu ympäristöministeriö, Liikennevirasto, MAL-verkosto, Sitra, HSL ja muita toimijoita. Hanke saa ylimaakunnallista rahoitusta EAKR-ohjelmasta. Rahoittajana toimii Uudenmaan liitto. Hanke on osa HSY:n vähähiilisten asemanseutujen kehittämistä ja yhteiseurooppalaisen SMART-MR -hankkeen toteuttamista.

Espoon tavoitteena on olla pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki ja hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Espoossa ilmastopäästöistä suurin osa syntyy asuntojen lämmittämisestä, liikenteestä ja sähkön kulutuksesta. Espoon kestävän kasvun tukemiseksi otetaan käyttöön ja kehitetään merkittäviä uusia älykkään ja puhtaan teknologian ratkaisuja yhdessä kumppaneiden kanssa. Ratkaisut tukevat arjen sujuvuutta ja tuovat lisäarvoa jokaiselle espoolaiselle. Espoo toimii älykkään kaupunkikehityksen, ilmastotyön ja kiertotalouden edelläkävijänä. Työtä tehdään asiakaslähtöisesti ja asukkaiden kanssa.

Lisätietoja:

HSY:

Aino Hatakka, projektisuunnittelija, puh. 046 921 1737, aino.hatakka(at)hsy.fi    

Helsingin kaupunki:

Laura Yrjänä, erityisasiantuntija, puh. 040 194 159, laura.yrjana(at)hel.fi

Espoon kaupunki:

Sanna Rönkkönen, suunnittelija, puh. 040 645 8877, sanna.ronkkonen(at)espoo.fi

Vantaan kaupunki:

Kalle Kekomäki, projektipäällikkö, puh. 040 537 3221, kalle.kekomaki(at)vantaa.fi 

Hämeenlinnan kaupunki:

Ismo Hannula, vs. strategiapäällikkö, puh. (03) 621 2018, ismo.hannula(at)hameenlinna.fi 

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:

Mika Herpiö, toimitusjohtaja, kaupungin elinkeinojohtaja, puh. 040 5003 345, mika.herpio(at)riihimaki.fi

WSP:

Katja Koskela, Projektipäällikkö, puh 040 5698 223, katja.koskela(at)wsp.com

Suomen kasvukäytävä -verkosto:

Outi Myllymaa, viestintä- ja kehittämisasiantuntija, 050 5116 702, outi.myllymaa(at)hameenlinna.fi