Keilaniemen tunneli rakennetaan kerralla - ratkaisulla merkittäviä ympäristöllisiä ja taloudellisia etuja

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.10.2016 klo 13.34

Espoon kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Kehä I Keilaniemen tunneli rakennetaan kerralla koko pituuteensa. Alun perin tunneli oli tarkoitus rakentaa kahdessa vaiheessa, mutta kerralla rakentamisessa on useita ympäristöllisiä ja taloudellisia etuja.

”Rakennustyöt valmistuvat nopeammin, kun voimme rakentaa tunnelin kerralla. Näin rakentamisen aikaiset haitat jäävät alueen asukkaille ja muille toimijoille lyhytaikaisemmiksi, ja myös liikenteelliset haitat pienenevät”, sanoo hanketta Espoon kaupungilla johtava rakennuspäällikkö Hannu Lehtikankare.

Kehä I Keilaniemessä -hankkeessa Kehä I sukeltaa tunneliin maan sisään, ja tunnelin päälle rakennetaan puisto, jonka päällä kulkee tulevaisuudessa kevyen liikenteen reittejä. Suuren valtatien painaminen tunneliin maan alle on välttämätöntä alueelle rakennettavien uusien asuintalojen vuoksi, ja myös nykyisten asukkaiden päästö- ja meluhaitat pienenevät.

Kerralla rakentamisesta merkittäviä säästöjä

Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen ansiosta tunnelin rakentamisessa saavutetaan merkittäviä säästöjä, yhteensä noin yhdeksän miljoonan euron verran.

Jos tunneli olisi rakennettu kahdessa vaiheessa, olisi ylimääräisiä kustannuksia syntynyt mm. erillisistä urakan hankinta- ja perustamiskustannuksista, kaivutöistä ja asfaltoinnista sekä työnaikaisten kiertotiejärjestelyiden tekemisestä. Ensimmäisessä vaiheessa olisi pitänyt rakentaa myös ylimääräisiä, myöhemmin turhiksi jääviä melusuojauksia ja tukiseiniä.

Tunnelin rakentamista valmiiksi kerralla pidetään taloudellisesti kannattavana myös sikäli, että nyt tehtävillä 28 miljoonan euron investoinneilla saadaan noin 60 miljoonan euron arvosta rakentamiskelpoista asuin-, liike- ja toimistorakennusoikeutta.

Pyöräilijät ja Raide-Jokeri kiittävät ratkaisusta

Hankkeen toteuttamisaika lyhenee noin kahdella vuodella, kun tunneli rakennetaan kerralla - sen arvioidaan nyt valmistuvan vuonna 2019. Pyöräilijät hyötyvät päätöksestä, koska näin myös Kehä I:n länsipuolinen pyöräilyn laatukäytävä saadaan tehtyä kerralla valmiiksi.

Lisäksi alueelle kaavailluille kahdelle pohjoisemmalle asuintornitalolle ja yhdelle toimistorakennukselle syntyvät nyt rakentamisedellytykset, mikä on toimiva ratkaisu sikäli, että Raide-Jokerin päätepysäkki on tulossa rakennusten viereen. Raide-Jokerin päätepysäkin ympäristön kehittämisedellytykset paranevatkin merkittävästi.

Asukkaiden kokema haitta pienenee

Rakentamistyöt vaikuttavat alueella asuvien elinympäristöön, ja kerralla rakentamisen pitäisi lieventää rakentamisesta syntyviä haittaoja. Etenkin Tapiolan Itärannan alueen olosuhteet paranevat nyt nopeammin, mitä alueen asukkaat ovat toivoneet.

Tuore päätös muuttaa hieman rakentamisen suunnitelmia - tunnelia aletaan rakentaa samaan aikaan laajemmassa mitassa, molemmista päistä.

”Tunnelin jatko-osan kohdalla ei tarvita enempää louhintaa tai maankaivuuta kuin alkuperäisissäkään suunnitelmissa”, sanoo Lehtikankare.

Kehä I Keilaniemessä -hanke perustuu vuonna 2013 voimaan tulleeseen asemakaavaan, vuoden 2014 Kehä I Keilaniemessä yleissuunnitelmaan, vuonna 2015 hyväksyttyyn Kehä I:n tiesuunnitelmaan sekä kaupungin ja valtion kesken vuonna 2015 tehtyyn tarkistettuun aiesopimukseen Kehä I:n parantamistyön toteuttamisesta Keilaniemessä vaiheittain. Lisää tietoa hankkeesta löytyy sivulta espoo.fi/kehayksi.