Tapiolaan uusi Jousenkaaren koulu – vanhan koulun tulevaisuutta selvitetään

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.4.2019 klo 14.15

Kaupunki on tehnyt eri viranomaisten kanssa laajoja tutkimuksia, jotka osoittavat, ettei vanhaa koulurakennusta ole tarkoituksenmukaista peruskorjata. Peruskorjaaminen ei ole teknisistä, taloudellisista eikä toiminnallisista syistä johtuen järkevää.

Jousenkaaren koulu Tapiolasaa

Uuden Jousenkaaren koulun hankesuunnitelma on valtuuston käsittelyssä 29.4.2019. Tavoitteena on saada Jousenkaareen turvalliset, terveelliset ja toimivat koulutilat mahdollisimman pian. Koulutilojen tarve kasvaa muutenkin, sillä ympäristöön on tulossa uutta asutusta.

Tämän hetken suunnitelman mukaan tavoitteena on rakennustöiden käynnistäminen pikimmiten niin, että uusi koulu olisi käyttövalmis syyslukukauden alusta vuonna 2021. Jousenkaaren koulun tontti ulottuu lännessä Tapiolan urheilupuiston reunaan saakka. Suuri tontti mahdollistaa uuden koulun ripeän toteutusaikataulun.

Kouluhankkeen rinnalla käynnistetään tontin asemakaavan muuttaminen. Kaavaprosessin yhteydessä selvitetään vielä vanhan koulurakennuksen suojeluarvot yhteistyössä Museoviraston ja muiden viranomaisten kanssa.

Koulun vieressä tyhjinä olevien kahden rivitalon purkua kiirehditään ja alueen kiinteistöjen valvontaa tehostetaan.

Kuva: Jussi Helimäki