Rakentaminen

Tällä hetkellä Pohjois-Espoon pinta-alasta on kaavoitettu vain pieni osa. Espoon pohjois- ja keskiosien uusi yleiskaava on valmisteilla ja ehdotuksena se saataneen nähtäville vuodenvaihteessa 2019-20. Tulevassa yleiskaavassa asuinrakentamista mahdollistetaan sekä tehostetaan Kehä III:n ja Vihdintien välisellä alueella, Bodominjärven koillispuolella. Alueen rakennuskanta tulee jatkossakin olemaan pientalovaltaista.

Vaikka metron ja rantaradan kehitystä painotetaan Espoossa, myös Espoon pohjoisosia halutaan kehittää pitkäjänteisesti osana tiivistyvää kaupunkirakennetta. Suunnitelmissa huomioidaan Pohjois-Espoon arvokkaat kulttuurimaisemat ja virkistysalueet. 

Pyöräilijoitä metsämaastossa Pohjois-Espoossa.
Pohjois-Espoon alueiden kehittämisssuunnitelmissa huomioidaan arvokkaat virkistysalueet. Kuva: Joonas Vinnari / DSP Media.