Raide-Jokerin työmaat vaikuttavat paikallisesti myös Espoon liikennevirtoihin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.8.2019 klo 15.30

Raide-Jokerin julkaisema 8/2019

Syksyn aikana vaikutukset näkyvät erityisesti Otaniemessä, Turunväylällä Kehä I:n länsipuolella ja Vermossa.

Pikaraitiotie Raide-Jokerin rakentaminen on käynnissä noin 20 kohteessa. Työmaiden aiheuttamat tilapäiset liikennejärjestelyt vaikuttavat pääkaupunkiseudun liikennevirtoihin.

Liikennevirtojen mallinnuksen mukaan syksyllä 2019 vaikutuksia on erityisesti seitsemällä alueella, joista kolme sijaitsee Espoossa. Vaikutukset jäävät kuitenkin paikallisiksi, mutta paikoin kannattaa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Espoossa vaikutukset liikenteeseen näkyvät erityisesti Otaniemessä, Turunväylällä Kehä I:n länsipuolella ja Vermossa.

Raide-Jokerin reitti, jossa numeroitu seitsemän rakennuspaikkaa.
Raide-Jokerin reitti. Kuva: Raide-Jokeri.

Rakentamisen vaikutukset seitsemässä paikassa:

1. Otaniemessä
Maarintie suljetaan syyskuussa, jolloin henkilöautoliikenne siirtyy pääasiassa Tekniikantielle ja Tietotielle. Näiden kohdalla on syytä varautua normaalia pidempiin matka-aikoihin etenkin aamu- ja iltapäiväruuhkan aikaan.

2. Turunväylällä Kehä I:n länsipuolella
Turunväylän ylittävän uuden pikaraitiotiesillan, Impilahdensillan, rakennustöiden vuoksi Turunväylältä poistetaan käytöstä kaistoja. Myös nopeusrajoituksia alennetaan siltatyömaan kohdalla. Tällöin erityisesti Kehä I:ltä Turunväylälle siirryttäessä on odotettavissa jonoutumista.

3. Vermossa
Ravitie suljetaan ja henkilöautoliikenne siirtyy liikennemallissa Turuntielle, Turunväylälle ja Kehä I:lle. Turuntien linja-autoliikenteen toimivuuden kannalta on suositeltavaa käyttää reittejä Kehä I:tä Vihdintietä tai Turunväylää pitkin.

4. Haagassa
Huopalahden tunneli on suljettu moottoriajoneuvoilta 12.8. alkaen, minkä vuoksi linja-autoliikenne Haagan alueella lisääntyy. Pysäkeille pysähtyvät linja-autot aiheuttavat normaalia enemmän jonoutumista.

5. Pirkkolassa ja Maunulassa
Pirkkolantien ja Pirjontien sulkemisesta johtuen liikenne ohjautuu Metsäpurontielle, jossa myös joukkoliikenne on lisääntynyt. Vaihtoehtoisena reittinä suositellaan käyttämään Kehä I:tä tai Metsäläntietä.

6. Lahdenväylällä Maaherrantien kohdalla
Lahdenväylän ylittävän uuden pikaraitiotiesillan rakennustyöt aiheuttavat alennettuja ajonopeuksia Lahdenväylälle. Tästä johtuen Lahdenväylän liikenne siltatyömaan kohdalla hidastuu.

7. Viikissä ja Itäkeskuksen ympäristössä
Viilarintiellä aloitettavista louhinnoista aiheutuu muutamien minuuttien pysäytyksiä liikenteelle. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa kulkea Viilarintien sijaan Kehä I:ä tai muita vaihtoehtoisia reittejä pitkin. Varikkotien sulun vuoksi Itäväylälle ja Kehä I:lle ohjautuu lisääntynyttä liikennettä.

Pääasiassa Raide-Jokerin työmaista ja katujen sulkemisesta aiheutuvat vaikutukset jäävät paikallisiksi ja heijastusvaikutukset pääväylille ovat maltillisia. Mallinnuksen mukaan esimerkiksi matka-aika Kehä I pitkin Turunväylän ja Lahdenväylän välillä pitenee Raide-Jokerin työmaiden vuoksi laskennallisesti alle puoli minuuttia.

Raide-Jokerin liikennevirtamallia päivitetään säännöllisesti kulloisenkin työmaatilanteen mukaan. Tulosten perusteella voidaan esimerkiksi muokata liikennevalojen ajoituksia ja ohjelmointia mahdollisuuksien mukaan. Liikennevirtoja on mallinnettu makrotasolla aamun ja illan ruuhkahuipputunneille.

Lisätietoa Raide-Jokerin verkkosivuilta

Raide-Jokeri – Pikaraitiotie Itäkeskuksesta Keilaniemeen